Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

24. ročník súťaže EÚ pre mladých vedcov – stretnutie s budúcimi poprednými odborníkmi

26.9.2012

V Bratislave sa zišli najlepší mladí vedci na slávnostnom odovzdávaní cien v rámci 24. ročníka súťaže EÚ pre mladých vedcov (EU Contest for Young Scientists - EUCYS).
Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

25.9.2012

Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg, sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.
„Globálne otepľovanie je mýtus“ Áno, či nie?

„Globálne otepľovanie je mýtus“ Áno, či nie?

19.9.2012

Dňa 17. septembra 2012 sa konala po letnej pauze ďalšia zo série debát Cafe Európa na tému: „Globálne otepľovanie je mýtus“ Áno, či nie?

Úspešný pilotný projekt posilnil kybernetickú bezpečnosť v inštitúciách EÚ

12.9.2012

Inštitúcie EÚ posilnili boj proti kybernetickému ohrozeniu vytvorením stáleho tímu reakcie EÚ na núdzové počítačové situácie tzv. CERT-EÚ.

Návrh Komisie posilniť možnosti európskych politických strán pri zastupovaní občanov EÚ utužuje demokraciu

12.9.2012

Komisia prijala návrh, ktorého cieľom je posilniť európske politické strany, aby sa zvýšením ich viditeľnosti, uznania, účinnosti, transparentnosti a zodpovednosti vytvoril skutočný európsky verejný priestor a aby vyjadrovali vôľu občanov EÚ.

Skupina na vysokej úrovni upozorňuje členské štáty na krízu gramotnosti a vyzýva na jej riešenie

10.9.2012

Podľa skupiny odborníkov na vysokej úrovni, ktorú na riešenie tohto problému zriadila Európska komisárka Androulla Vassiliouová, musí Európska únia zásadne zmeniť svoj prístup k zlepšovaniu úrovne gramotnosti.

Doprava: EÚ poskytuje takmer 200 miliónov EUR na podporu najdôležitejších projektov týkajúcich sa infraštruktúry

10.9.2012

Európska komisia vybrala 74 projektov, na ktoré sa v rámci spolufinancovania zo strany EÚ vyčlení v programe transeurópskej dopravnej siete (ďalej len „TEN-T“) takmer 200 miliónov EUR na ďalšie skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry v celej EÚ.

Špičkoví začínajúci výskumní pracovníci získajú 800 miliónov EUR z finančných prostriedkov EÚ

10.9.2012

Európska rada pre výskum (ERC) oznámila, že vybrala 536 špičkových začínajúcich výskumných pracovníkov, ktorí získajú financovanie vo výške takmer 800 miliónov EUR.

Podľa správy EÚ o mládeži majú byť hlavnými prioritami zamestnanosť a sociálne začlenenie

10.9.2012

Vo zverejnenej správe EÚ o mládeži sa vyzýva k tomu, aby zamestnanosť, sociálne začlenenie, zdravie a dobré životné podmienky mladých ľudí boli hlavnými prioritami politiky Únie v oblasti mládeže.
"Globálne otepľovanie je mýtus" áno, či nie? Príďte na debatu Cafe Európa

"Globálne otepľovanie je mýtus" áno, či nie? Príďte na debatu Cafe Európa

7.9.2012

Debaty Cafe Európa sú späť po letnej pauze. V septembri sa bude diskutovať na tému: "Globálne otepľovanie je mýtus" - áno, či nie? Príďte si vypočuť názory odborníkov!