Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Zamestnanosť: Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii podporil v roku 2011 viac než 21 000 pracovníkov

6.9.2012

Podľa správy, ktorú prijala Európska komisia, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) pomohol v roku 2011 nájsť nové pracovné príležitosti viac než 21 000 pracovníkom prepusteným v dôsledku hospodárskej krízy a globalizácie.

Komisia nalieha na členské štáty, aby uznávali zručnosti získané mimo školy a univerzity

6.9.2012

V rámci svojej stratégie vytvárania pracovných miest a rastu Európska komisia začala iniciatívu s cieľom podporiť uznávanie zručností a kompetencií získaných mimo školy alebo univerzity.

Diskusia o budúcnosti Európy: zostáva ešte 10 dní!

3.9.2012

Ako vyplýva z posledných údajov, ktoré boli zverejnené, už vyše 8404 občanov EÚ vyslovilo svoj názor na budúcnosť Európy účasťou na širokej internetovej diskusii o právach občanov a budúcnosti Európy, ktorú spustila Európska komisia.

Juvenes Translatores: otvorila sa registrácia do ďalšieho ročníka populárnej prekladateľskej súťaže

3.9.2012

Od dnešného dňa môžu stredné školy zapisovať svojich žiakov do prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores (z latinčiny „mladí prekladatelia“), ktorá sa v celej EÚ uskutoční tento rok po šiesty raz.

Digitálna agenda: Komisia sa zasadzuje za podporu digitálnej inovácie v podobe zdieľania rádiového spektra

3.9.2012

Európska komisia zverejnila plány na riešenie exponenciálneho nárastu mobilných a bezdrôtových dátových prenosov tak, že bezdrôtové technológie vrátane širokopásmových služieb budú môcť zdieľať rádiové spektrum.

Ochrana práv duševného vlastníctva: colníci EÚ zadržali na hraniciach EÚ vyše 100 miliónov kusov falšovaného tovaru

31.7.2012

V roku 2011 zadržali colné orgány EÚ takmer 115 miliónov výrobkov podozrivých z porušovania práv duševného vlastníctva oproti 103 miliónom v roku 2010.

Štvrtý Európsky deň bezpečnosti cestnej premávky: aby mládeži viac záležalo na bezpečnosti cestnej premávky

31.7.2012

Dopravné nehody sú vo svete i v Európe stále najčastejšou príčinou smrti a invalidity mladých ľudí.

Škandál so sadzbou LIBOR: Komisia navrhuje opatrenia EÚ na boj proti fixovaniu sadzieb

31.7.2012

Po tom, ako sa nedávno prevalil škandál týkajúci sa fixovania sadzby LIBOR, sa vyskytli závažné obavy, že banky môžu falšovať údaje o odhadovaných medzibankových úverových sadzbách.

Európska komisia chce odstrániť prekážky na jednotnom trhu v oblasti výskumu a inovácií

30.7.2012

Európska komisia určila, ktoré konkrétne kroky by členské štáty mali podniknúť v záujme dokončenia Európskeho výskumného priestoru (EVP), t. j. jednotného trhu v oblasti výskumu a inovácií v Európe.

Životné prostredie: bezpečnejšia regulácia biocídnych výrobkov

30.7.2012

Nadobudnú účinnosť nové predpisy o biocídoch.