Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Posilňovanie atraktívnosti EÚ, pokiaľ ide o klinický výskum: Komisia navrhuje prepracovanie pravidiel v oblasti skúšania liekov

30.7.2012

Návrh Komisie sa týka oživenia klinického výskumu v Európe prostredníctvom zjednodušenia pravidiel v oblasti vykonávania klinického skúšania.

Bulharsko: na dosiahnutie cieľov právneho štátu je potrebné zintenzívniť reformy

30.7.2012

Komisia prijala správu o pokroku, ktorý Bulharsko dosiahlo v rámci mechanizmu spolupráce a overovania (MSO).

Šťastnú cestu: Komisia zisťuje možnosti, ako pomôcť obetiam cestných dopravných nehôd v zahraničí

30.7.2012

Tohto roku si dovolenku v inej krajine Európskej únie naplánovalo 130 miliónov Európanov.

Boj proti podvodom: Menej podvodov v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ

30.7.2012

Podľa Výročnej správy Komisie o ochrane finančných záujmov EÚ sa v roku 2011 počet podvodov, ktoré sa dotýkajú rozpočtu EÚ, znížil o 35 %.

Rumunsko musí urýchlenými opatreniami dostáť svojmu záväzku k právnemu štátu a nezávislosti súdnictva

30.7.2012

Rumunsko potrebuje nastoliť úctu k právnemu štátu a nezávislosti súdnictva, ak si má znova získať dôveru partnerov v EÚ, uvádza sa v správe, ktorú prijala Komisia v rámci mechanizmu spolupráce a overovania (MSO).

Životné prostredie: 268,4 milióna EUR na 202 nových environmentálnych projektov

30.7.2012

Európska komisia schválila financovanie 202 nových projektov v rámci programu LIFE+, fondu Európskej únie pre životné prostredie.

Potraviny: Z najnovšej správy vyplýva, že kontroly EÚ zaisťujú bezpečnosť našich potravín

30.7.2012

V uverejnenej správe Európskej komisie sa uvádza, že vďaka systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) sa zabránilo mnohým rizikám týkajúcim sa bezpečnosti potravín alebo sa zmiernili a že kontroly bezpečnosti zaisťujú bezpečnosť našich potravín.

Komisia navrhla právne predpisy na zlepšenie ochrany spotrebiteľa v oblasti finančných služieb

12.7.2012

Z finančnej krízy sa stala kríza dôvery spotrebiteľov.

Práva cestujúcich: Vďaka novej aplikácii pre smartfóny môžete mať už toto leto počas cestovania všetky informácie o svojich právach na dosah ruky

12.7.2012

Cestujúci, ktorí uviazli na letisku alebo čakajú na stratenú batožinu, si teraz môžu pomocou aplikácie na svojom smartfóne okamžite a priamo na mieste overiť všetky svoje práva.

Investície vo výške 8,1 miliárd EUR do výskumu a inovácií s cieľom vytvárať rast a zamestnanosť

12.7.2012

Európska komisia oznámila konečný a doteraz vôbec najväčší súbor výziev na predloženie návrhov v oblasti výskumu, a to v rámci siedmeho rámcového programu (FP7).