Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Európska komisia chce európskym podnikom zabezpečiť rovnocenné podmienky na medzinárodných trhoch verejného obstarávania

21.3.2012

Európska komisia navrhuje zlepšiť podnikateľské možnosti pre firmy EÚ na trhoch verejného obstarávania.
Súťaž v akademickej debate 20. marec 2012

Súťaž v akademickej debate 20. marec 2012

20.3.2012

Dňa 20. marca 2012 sa na Mestskom úrade v Senici konalo finálové kolo súťaže v akademickej debate pre študentov stredných škôl.

Opatrenia v oblasti tieňového bankovníctva: zamedzenie nových zdrojov rizík vo finančnom sektore

19.3.2012

Keďže sa EÚ poučila z krízy, uskutočňuje ambiciózne reformy právnych predpisov v celom finančnom sektore, a najmä v bankovom sektore.
Mladý Európan 2012

Mladý Európan 2012

16.3.2012

Stredoškoláci, prihláste sa už na siedmy ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže o Európskej únii "Mladý Európan"!
Café Európa 2012 – ACTA je pre Európu výhodná!

Café Európa 2012 – ACTA je pre Európu výhodná!

16.3.2012

Problematika ochrany autorských práv je celosvetový problém. Prečo musel vzniknúť pakt ACTA? Čo sa ním sleduje?

Podpora rastu a zamestnanosti v Grécku – druhá štvrťročná správa pracovnej skupiny pre Grécko

15.3.2012

Pracovná skupina Komisie pre Grécko dnes predkladá svoju druhú správu o podpore EÚ pre Grécko.

MEDIA Mundus: Podpora Komisie vo výške 5 miliónov EUR na medzinárodné filmové projekty

13.3.2012

Približne 35 projektov v oblasti filmu by malo získať spolu 5 miliónov EUR z programu MEDIA Mundus – programu medzinárodnej spolupráce a výmeny Európskej únie zameraného na audiovizuálny priemysel (pozri zoznam uvedený nižšie).

Trestná činnosť sa nesmie vyplácať – Komisia navrhuje tvrdé opatrenia na konfiškáciu ziskov z trestnej činnosti

12.3.2012

V Európe idú každý rok stovky miliárd eur priamo do vreciek zločineckých skupín a mafie.

Komisia navrhuje zlepšiť spoločné pravidlá započítavania emisií skleníkových plynov z lesného hospodárstva a poľnohospodárstva

12.3.2012

Európska komisia prijatím nového návrhu o započítavaní emisií skleníkových plynov podnikla prvý krok k začleneniu absorpcií a emisií z lesov a poľnohospodárstva do politiky EÚ v oblasti klímy.

Doprava: A víťazom prvej súťaže v oblasti inteligentnej mobility – Smart Mobility Challenge – sa stáva...

12.3.2012

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, ktorý má na starosti oblasť mobility a dopravy, dnes oznámil víťazov prvej „Smart Mobility Challenge“ - súťaže európskych multimodálnych plánovačov ciest.