Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Mladý Európan 2012 Trenčín

Mladý Európan 2012 Trenčín

19.4.2012

Dňa 19. apríla 2012 sa v priestoroch Školského internátu v Trenčíne na Staničnej 6 uskutočnil siedmy ročník regionálneho kola súťaže „Mladý Európan 2012“ organizovaný Europe Direct centrom v Trenčíne.

Komisia predstavuje nové opatrenia v oblasti oživenia hospodárstva sprevádzané vytváraním veľkého počtu pracovných miest a identifikuje kľúčové príležitosti

18.4.2012

Nezamestnanosť v EÚ útočí na rekordy a ekonomické predpovede na nasledujúce mesiace sú nasiaknuté pesimizmom.

„We Mean Business“: Komisia začína kampaň na podporu pracovných stáží

16.4.2012

Európska komisia začína kampaň s názvom „We Mean Business“, ktorej cieľom je podporiť firmy, aby sa viac angažovali v oblasti pracovných stáží pre mladých ľudí, čím by prispeli k rozšíreniu ich zručností a zlepšeniu ich zamestnateľnosti.
Debata Cafe Európa - Európske ženy potrebujú kvóty

Debata Cafe Európa - Európske ženy potrebujú kvóty

12.4.2012

Pozývame Vás dňa 26. apríla 2012 o 17:00 do STEPS CLUBU na ďalšie kolo zo série debát Cafe Európa na tému: Európske ženy potrebujú kvóty

Komisia znižuje zbytočné zaťaženie pri evidencii vozidiel v inom členskom štáte

4.4.2012

Každý rok musia občania a spoločnosti EÚ previezť približne 3,5 milióna vozidiel do iného členského štátu a zaevidovať ich v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Európska komisia aktualizovala európsky bezpečnostný zoznam leteckých spoločností, ktoré podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy

3.4.2012

Európska komisia prijala 19. aktualizáciu európskeho zoznamu leteckých dopravcov, ktorí z bezpečnostných dôvodov podliehajú zákazu alebo obmedzeniam vykonávania leteckej dopravy v rámci Európskej únie.
Debata Café Európa - Acta je pre Európu výhodná

Debata Café Európa - Acta je pre Európu výhodná

2.4.2012

Dňa 29. marca 2012 o 17:00h v STEPS CLUB Trenčín sa debatovalo na tému, či je ACTA výhodná pre Európu.

Komisia chce preskúmať daňové opatrenia pre cezhraničných pracovníkov

2.4.2012

Komisia chce v rámci cielenej iniciatívy preskúmať daňové opatrenia členských štátov, aby sa uistila, že nie sú diskriminačné voči cezhraničným pracovníkom.

Komisia spúšťa európske iniciatívy občanov

30.3.2012

Táto nedeľa je prvým dňom uplatňovania európskej iniciatívy občanov. Od tohto dňa sa môže jeden milión občanov z celej Európy spojiť a vyzvať Komisiu, aby konala v otázkach, ktoré občania považujú za dôležité.

Komisia chce spoznať vaše názory na prioritné environmentálne ciele

30.3.2012

Komisia začala verejnú konzultáciu k siedmemu environmentálnemu akčnému programu (7. EAP), ktorým sa stanovia prioritné ciele do roku 2020. Konzultácia potrvá do 1. júna.