Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Zahájenie súťaže pre mladých filmárov v rámci kampane #EUandME

24.8.2018

Európska komisia dnes (24.8.2018) v rámci svojej kampane #EUandME spúšťa súťaž pre mladých filmárov.

Úspech konzultácie o letnom čase

17.8.2018

Včera 16. augusta 2018 skončila verejná konzultácia, v ktorej mohli všetci občania či zainteresované strany v EÚ vyjadriť svoj názor na úpravu letného času.

Európsky zbor solidarity: výzva na predkladanie projektov

10.8.2018

Dnes spustená výzva na predkladanie projektov je prvou zo série výziev, vďaka ktorým sa do konca roku 2020 môže do Európskeho zboru solidarity zapojiť až 100 000 mladých ľudí z EÚ aj mimo nej.

Leto v EÚ s novými digitálnymi právami

30.7.2018

Toto leto si môžu európski občania užívať viac digitálnych práv ako kedykoľvek predtým.

EÚ má na obežnej dráhe už 26 satelitov systému Galileo, jeden sa volá po Slovákovi Samuelovi

25.7.2018

Dnes boli na obežnú dráhu úspešne vypustené štyri satelity systému Galileo. Do cieľa ich z európskeho kozmodrómu vo Francúzskej Guayane vyniesli nosné rakety Ariane-5.

Oznámenie o prípravách na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

19.7.2018

Európska komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom opisuje prebiehajúcu prácu, ktorá má zaistiť pripravenosť na všetky scenáre odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.

Únia kapitálových trhov: Komisia poskytuje usmernenie týkajúce sa ochrany cezhraničných investícií EÚ

19.7.2018

Cieľom usmernenia je posilniť podnikateľské prostredie pre investorov z EÚ a pomôcť im pri uplatňovaní svojich práv pred vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy a súdmi, ako aj členským štátom pri ochrane verejného záujmu v súlade s právom Únie.

Junckerov plán presiahol pôvodný investičný cieľ vo výške 315 miliárd EUR

18.7.2018

Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) splnili svoj záväzok zmobilizovať 315 miliárd EUR vo forme dodatočných investícií v rámci Investičného plánu pre Európu (Junckerovho plánu). S podporou rozpočtovej záruky Európskej únie a z vlastných zdrojov skupiny EIB bolo schválených 898 operácií, v prípade ktorých sa očakáva spustenie investícií vo výške 335 miliárd EUR v 28 členských štátoch EÚ.

Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala iniciatívu s názvom „Trvalé občianstvo Európskej únie“

18.7.2018

Kolégium komisárov dnes rozhodlo o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom „Trvalé občianstvo Európskej únie“.