Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

COVID-19: Štátna pomoc

21.4.2020

Komisia schválila slovenskú schému pomoci na podporu zamestnanosti vo výške 2 miliardy eur určenú na zachovanie pracovných miest a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v čase koronavírusu.

COVID-19: EÚ mobilizuje pomoc pre Taliansko, Chorvátsko a susedné krajiny

21.4.2020

Na základe žiadostí o pomoc prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany EÚ v boji proti pandémii koronavírusov EÚ koordinuje a spolufinancuje dodávky zásielok pomoci v EÚ a v susedných krajinách.

COVID-19: Platformu EÚ na zdieľanie údajov medzi výskumníkmi

21.4.2020

Európska komisia spolu s niekoľkými partnermi spustila Európsku platformu údajov o COVID-19 s cieľom umožniť rýchle zhromažďovanie a zdieľanie dostupných údajov z výskumu.

Európsky prekladateľský nástroj - eTranslation

21.4.2020

Všetky európske malé a stredné podniky môžu využívať bezpečný online nástroj Európskej komisie na strojový preklad eTranslation.

Poľnohospodárstvo: zemepisné označenia – európsky poklad v hodnote 75 miliárd EUR

20.4.2020

Európska komisia dnes uverejnila štúdiu, podľa ktorej majú poľnohospodárske výrobky, potraviny a nápoje, ktorých názvy sú chránené prostredníctvom systému zemepisných označení Európskej únie, predajnú hodnotu takmer 75 miliárd EUR.

Usmernenia o vykonávaní pravidiel EÚ ku konaniam o azyle, návratom a presídľovaniu

17.4.2020

Komisia prijala usmernenia týkajúce sa vykonávania príslušných pravidiel EÚ v oblasti konaní o azyle a návrate a presídľovania v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktoré predstaví členským štátom.

COVID-19: Štátna pomoc

17.4.2020

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali.

COVID-19: Spoločný postup rušenia opatrení pomocou mobilných aplikácií

16.4.2020

Členské štáty vypracovali za podpory Európskej komisie sadu nástrojov EÚ pre využitie mobilných aplikácií pre vysledovania kontaktov a varovania v reakcii na pandémiu koronavírusu.

COVID-19: Komisia prijíma ďalšie opatrenia na podporu agropotravinárskeho odvetvia

16.4.2020

Európska komisia dnes prijala dve opatrenia na pomoc agropotravinárskemu sektoru.

COVID-19: Štátna pomoc

16.4.2020

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali.