Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

1.7.2020

Komisia dnes predstavuje európsky program v oblasti zručností, v ktorom sa stanovujú ambiciózne kvantitatívne ciele zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie, ktoré sa majú dosiahnuť v priebehu nasledujúcich 5 rokov.

Iniciatíva „Podpora zamestnanosti mladých ľudí“: most k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu

1.7.2020

Európska komisia dnes prijala opatrenia, ktoré mladým ľuďom prinesú príležitosti v plnej miere rozvinúť svoj potenciál.

Nová výzva Európskej komisie vo výške 9 miliónov EUR na zriadenie národných centier na overovanie faktov

1.7.2020

Komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov v hodnote 9 miliónov EUR, aby podporila overovateľov faktov a výskumných pracovníkov v rámci opatrení proti šíreniu dezinformácií.

Komisia ponúka ďalších 10 miliónov EUR na podporu predaja agropotravinárskych výrobkov postihnutých krízou

1.7.2020

Komisia uverejnila ďalšie výzvy na predkladanie návrhov na podporu propagačných činností pre výrobcov agropotravinárskych výrobkov, ktorí sú najviac zasiahnutí súčasnou krízou.

Verejná konzultácia k novému programu EÚ pre spotrebiteľov

1.7.2020

Európska komisia spustila celoeurópsku otvorenú verejnú konzultáciu k novej európskej spotrebiteľskej politike na nasledujúce obdobie, tzv. nový program pre spotrebiteľov.

Znečistenie ovzdušia: Väčšina členských štátov EÚ nesmeruje k zníženiu znečistenia ovzdušia a jeho vplyvov na zdravie do roku 2030

26.6.2020

V posúdení prvých programov opatrení členských štátov na kontrolu emisií do ovzdušia sa konštauje, ze vykonávanie nových európskych predpisov pre čisté ovzdušie si vyžaduje zlepšenia.

Ochrana osobných údajov EÚ - šilnejšie postavenie občanov a sú pripravené na digitálny vek

24.6.2020

Európska komisia uverejnila hodnotiacusprávy o ulatňovaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (tzv. GDPR).

Nová stratégia na posilnenie postavenia obetí

24.6.2020

Európska komisia predstavila svoju historicky prvú stratégiu EÚ v oblasti práv obetí s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky obete trestných činov mohli v plnej miere spoliehať na dodržiavanie svojich práv bez ohľadu na to, kde v EÚ k trestnému činu došlo.

Európske inovácie sú na vzostupe

23.6.2020

Komisia dnes zverejnila hodnotiacu tabuľku európskych inovácií do roku 2020 (European Innovation Scoreboard 2020), z ktorej vyplýva, že inovačná výkonnosť sa v celej EÚ naďalej zlepšuje a už druhý rok presahuje výkonnosť Spojených štátov amerických.

Svetový samit lídrov a koncert v rámci Globálnej reakcie na koronavírus

22.6.2020

Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus aj Justin Bieber vystúpia v sobotu 27. júna na koncerte Spoločne za budúcnosť, ktorý bude vrcholom kampane Globálny cieľ: Spoločne za našu budúcnosť, ktorú Komisia a medzinárodná organizácia presadzovania práv Global Citizen začali 28. mája.