Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

EÚ podporuje oživenie odvetvia cestovného ruchu

28.4.2020

Komisia podporuje členské štáty pri riešení dopadov pandémie koronavírusu na odvetvie cestovného ruchu.

Taliansko Komisii doručilo prvú predbežnú žiadosť o núdzovú podporu z Fondu solidarity EÚ

28.4.2020

Taliansko doručilo EK prvú predbežnú žiadosť o finančnú podporu z Fondu solidarity EÚ na riešenie pandémie koronavírusu a jej dôsledkov.

COVID-19: Štátna pomoc

28.4.2020

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali.

Globálna reakcia na koronavírus: EÚ iniciuje darcovské úsilie

27.4.2020

Európska únia spája svoje sily s globálnymi partnermi s cieľom iniciovať globálnu reakciu na koronavírus, a to už od 4. mája 2020.

COVID-19: Štátna pomoc

27.4.2020

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali.

Komisia podporuje slovenský kultúrny priemysel

24.4.2020

Európska komisia poskytla Slovensku individuálne strategické poradenstvo prostredníctvom programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) s cieľom podporiť rozvoj kultúrneho priemyslu a jeho prínos do slovenského hospodárstva.

Usmernenie EÚ pre bezpečný návrat na pracovisko

24.4.2020

Pre Európsku komisiu je dôležité zaistiť, aby sa ľudia mohli vrátiť na pracovisko do bezpečného a zdravého prostredia.

COVID-19: Štátna pomoc

24.4.2020

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali.

Celoeurópsky hackathon - výsledkom majú byť inovatívne riešenia na boj proti epidémii

23.4.2020

Komisia tento víkend organizuje celoeurópsky hackathon #EUvsVirus pod záštitou komisárky pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariyje Gabrielovej.

EÚ a 21 ďalších členov WTO sa zaviazalo zabezpečiť dobré fungovanie globálnych potravinových dodávateľských reťazcov

23.4.2020

Európska únia sa dnes spolu s ďalšími 21 členmi Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zaviazala k otvorenému a predvídateľnému obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami počas súčasnej svetovej krízy v oblasti zdravia.