Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Podľa prieskumu má Konferencia o budúcnosti Európy podporu na celom kontinente

9.3.2021

Na každom hlase záleží. Presne to si myslí 92 % respondentov vo všetkých členských štátoch, vrátane Slovenska, ktorí požadujú, aby sa pri závažných rozhodnutiach o budúcnosti Európy viac zohľadňovali hlasy občanov.

Digitálne desaťročie Európy: Európa bude do roku 2030 digitálne suverénnym kontinentom

9.3.2021

Európska komisia dnes predstavila víziu, ciele a spôsoby, ako do roku 2030 uspieť v digitálnej transformácii Európy.

Európska komisia druhou emisiou v roku 2021 získala ďalších 9 mld. EUR v rámci nástroja SURE

9.3.2021

Európska komisia v rámci svojho programu EÚ SURE na ochranu pracovných miest a pracovníkov a na zmiernenie výrazne negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie koronavírusu vydala dlhopis s jednou tranžou vo výške 9 mld. EUR, splatný v roku 2036.

Medzinárodný deň žien 2021: COVID-19 ohrozuje rodovú rovnosť

5.3.2021

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Komisia uverejnila správu o rodovej rovnosti v EÚ za rok 2021, ktorá poukazuje na negatívny vplyv pandémie COVID-19 na ženy.

Štátna pomoc: Komisia povolila Slovensku viac ako miliardovú podporu na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla

4.3.2021

Európska komisia schválila, v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci, plány Slovenskej republiky podporiť výrobu elektriny vo vysokoúčinných kogeneračných zariadeniach napojených na siete diaľkového vykurovania na Slovensku.

Komisia navrhuje opatrenia na zabezpečenie rovnakej odmeny za rovnakú prácu

4.3.2021

Európska komisia dnes prezentovala návrh týkajúci sa transparentnosti odmeňovania, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby ženy a muži v EÚ dostávali za rovnakú prácu aj rovnakú odmenu.

Spojme sily na ochranu biodiverzity na celom svete

3.3.2021

Pri príležitosti Svetového dňa divej prírody Komisia opätovne vyzvala všetky svetové inštitúcie, aby sa vyjadrili v prospech prírody a pomohli presvedčiť ďalšie vlády, aby zvýšili svoje ambície na kľúčovom pätnástom zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 15), ktoré sa uskutoční neskôr v tomto roku.

Európska komisia predstavila Stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím

3.3.2021

Európska komisia dnes predstavila ambicióznu Stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030.

Komisia aktualizuje odpoveď fiškálnej politiky na pandémiu

3.3.2021

Európska komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom členským štátom poskytuje základné usmernenia, akú fiškálnu politiku uplatňovať v nadchádzajúcom období.

Európska aliancia pre batéria: Diskusie na vysokej úrovni o naliehavých otázkach pre odvetvie batérií

3.3.2021

Podpredseda EK Maroš Šefčovič a komisár Thierry Breton sa včera stretli so zástupcami priemyslu európskeho hodnotového reťazca batérií.