Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

IT Fitness Test 2020 ukázal, že koronakríza zlepšila digitálne zručnosti žiakov

18.12.2020

Napriek tomu, že 9. ročník IT Fitness Testu sa konal v mimoriadnych podmienkach, výsledky najväčšieho testovania IT zručností na Slovensku v porovnaní s minulým rokom lepšie.

Inštitúcie EÚ sa dohodli na spoločnom programe pre našu obnovu a novú životaschopnosť

18.12.2020

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskeho parlamentu David Sassoli a kancelárka Angela Merkelová zastupujúca predsedníctvo Rady dnes podpísali spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách na rok 2021.

Skupina EIB a Slovenská sporiteľňa spojili sily na podporu MSP zasiahnutých COVID-19

17.12.2020

Európska investičná banka (EIB) s Európskym investičným fondom (EIF) podpísali záruku v hodnote 49 miliónov eur so Slovenskou sporiteľňou (SLSP), najväčšou finančnou inštitúciou na Slovensku, na podporu MSP a stredne veľkých spoločností zasiahnutých COVID-19.

Komisia uzatvára prípravné rozhovory so spoločnosťou Novavax na získanie potenciálnej novej vakcíny

17.12.2020

Európska komisia dnes ukončila prípravné rozhovory s farmaceutickou spoločnosťou Novavax s cieľom nakúpiť jej potenciálnu vakcínu proti ochoreniu COVID-19.

Brexit: Linka pomoci pre občanov

17.12.2020

V súvislosti s blížiacim sa koncom prechodného obdobia 1. januára 2021, kontaktné centrum Europe Direct (EDCC) zriadilo telefonickú linku pre otázky ohľadom brexitu.

Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ a pravidlá na posilnenie odolnosti fyzických a digitálnych kritických subjektov

16.12.2020

Komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dnes predkložili novú stratégiu kybernetickej bezpečnosti EÚ.

Riešenie nesplácaných úverov

16.12.2020

Európska komisia dnes predstavila stratégiu, ktorou by sa malo zabrániť nahromadeniu nesplácaných úverov v Európskej únii, ku ktorému môže v budúcnosti dôjsť v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom.

Erasmus+ a Európsky zbor solidarity: investície pre budúce európske generácie

16.12.2020

Komisia dnes zverejnila výročnú správu o programe Erasmus+ za rok 2019.

Komisia navrhuje nové pravidlá pre digitálne platformy

15.12.2020

Európska komisia dnes navrhla komplexný súbor nových pravidiel pre digitálne služby, ako sú sociálne médiá, online trhy a iné online platformy, ktoré pôsobia v Európskej únii: tvoria ho akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch.

Komisia navrhuje revidované pravidlá cezhraničnej energetickej infraštruktúry

15.12.2020

Európska komisia dnes prijala návrh na revíziu pravidiel EÚ týkajúcich sa transeurópskych energetických sietí (nariadenie o TEN-E) s cieľom lepšie podporiť modernizáciu európskej cezhraničnej energetickej infraštruktúry a dosiahnuť ciele európskej zelenej dohody.