Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Nový vedúci Zastúpenia EK na Slovensku

14.11.2017

Európska komisia dnes vymenovala Ladislava Miku za nového vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave.

Bojujeme proti falošným správam: verejná konzultácia a expertná skupina

13.11.2017

Európska komisia dnes spustila verejnú konzultáciu zameranú na falošné správy a online dezinformácie a plánuje založiť aj expertnú skupinu na vysokej úrovni . Výsledky týchto krokov prispejú k vzniku celoeurópskej stratégie boja proti šíreniu falošných správ, ktorá má byť predložená na jar 2018.

Jesenná hospodárska prognóza

9.11.2017

Dnes zverejnila Európska komisia svoju jesennú hospodársku prognózu pre nadchádzajúce obdobie.

Ako sme na tom so vzdelávaním v EÚ?

9.11.2017

Európska komisia dnes predstavila „Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2017”, ktorý mapuje vývoj v tejto oblasti v členských štátoch Európskej únie.

8.ročník podujatia Open Days v Europe Direct

8.11.2017

Štúdium v zahraničí, dobrovoľnícke aktivity, Európsky parlament a štúdium cudzích jazykov boli hlavnými témami 8.ročníka podujatia Open Days v Europe Direct

EÚ na ceste k čistej mobilite

8.11.2017

Európska komisia dnes v rámci očakávaného "dopravného balíčka" navrhla opatrenia, ktoré urýchlia prechod k vozidlám s nízkymi a nulovými emisiami. Boli navrhnuté aj nové ciele priemerných emisií CO2 pre všetky nové osobné a nákladné automobily v EÚ, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2025, resp. 2030.

Klimatická konferencia v Bonne - EÚ očakáva pokrok v Parížskej dohode

6.11.2017

Dnes, 6. novembra, začína v nemeckom Bonne 23. konferencia OSN o zmene klímy (COP 23). Európska únia očakáva, že sa na konferencii opätovne potvrdí záväzok medzinárodného spoločenstva zintenzívniť globálnu reakciu na zmenu klímy a dosiahnuť ciele Parížskej dohody. Tiež by sa mal preukázať jasný pokrok, pokiaľ ide o vypracovanie technických predpisov a usmernení na vykonávanie jej ustanovení.

Európsky deň rovnosti odmeňovania: Slovensko sa nezlepšilo

31.10.2017

Priemerná hodinová mzda žien na Slovensku je dnes o 19,6% nižšia ako u mužov. V rebríčku sa tak zaradilo opäť na šieste miesto v EÚ, pričom európsky priemer rozdielu v odmeňovaní žien a mužov je 16,3%. Európsky deň rovnosti odmeňovania, ktorý tento rok pripadá na 3. novembra, je momentom, keď ženy oproti mužom akoby prestali dostávať odmenu – takmer dva mesiace pred koncom roka.
Ďalší ročník podujatia Open Days v Europe Direct sa blíži

Ďalší ročník podujatia Open Days v Europe Direct sa blíži

27.10.2017

Informačné centrum Europe Direct Trenčín opäť ponúkne stredoškolákom z celého kraja možnosť dozvedieť sa viac o štúdiu v zahraničí, dobrovoľníctve a ďalších aktivitách pre mladých ľudí.

Na prelomové inovácie pôjde 30 miliárd eur

27.10.2017

V priebehu nasledujúcich troch rokov sa bude Európska komisia usilovať o väčší vplyv svojich investícií vo výskume a zameria sa len na najdôležitejšie témy ako migrácia, bezpečnosť, klíma, čistá energia a digitálna ekonomika. Na inovácie v týchto oblastiach vynaloží do roku 2020 až 30 miliárd eur z programu Horizont 2020.