Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Usmernenie k novým pravidlám ochrany údajov

24.1.2018

Pomocou dnes zverejneného usmernenia chce Európska komisia pomôcť bezproblémovému uplatňovaniu nových pravidiel ochrany údajov (tzv. GDPR - General Data Protection Regulation - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré nadobudnú účinnosť 25. mája 2018.

Európske prostriedky na integráciu migrantov

24.1.2018

Európska komisia dnes predstavila súbor nástrojov, ktorý má pomôcť národným a regionálnym orgánom využiť európske prostriedky z aktuálneho rozpočtového obdobia 2014 – 2020 pri plánovaní stratégií a projektov na integráciu migrantov.

Cestovný ruch EÚ za rok 2017

24.1.2018

Počet prenocovaní turistov v EÚ za rok 2017 dosiahol viac ako 3,2 miliardy, čím medziročne vzrástol o 5,1%. Vyplýva to z najnovšej správy štatistického úradu EÚ Eurostatu.

Európske filmy na Oscaroch

24.1.2018

Až sedem filmov podporených z európskeho programu Kreatívna Európa, program Media, sa bude tento rok uchádzať o najvyššie filmové ocenenie Oscar.

Verejná konzultácia – falšovanie a pirátstvo

22.1.2018

Európska komisia dnes spustila verejnú konzultáciu na vytvorenie prvého celosvetového kontrolného zoznamu týkajúceho sa falšovania a pirátstva. Cieľom je identifikovať trhy mimo EÚ, kde sú falšovanie, pirátstvo a iné formy zneužívania duševného vlastníctva bežnou praxou.

Verejná konzultácia - rozvoj vidieka

22.1.2018

Dnes začína aj verejná konzultácia, v ktorej môžu občania a zainteresované strany vyjadriť svoje názory a skúsenosti na fungovanie programov rozvoja vidieka realizovaných v období 2007 až 2013. Hlavným cieľom je získať celkový obraz o silných a slabých stránkach politiky rozvoja vidieka v kontexte príprav na zjednodušenie a modernizáciu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

Nenávistné prejavy na internete – pridávajú sa ďalšie platformy, viac odstránených nezákonných prejavov

19.1.2018

V máji 2016 sa spoločnosti Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft zaviazali v Kódexe správania pre boj proti nenávistným prejavom na internete bojovať proti šíreniu nenávistného obsahu v Európe. Dnes sa ku Kódexu pridali aj spoločnosti Instagram a Google+.

Obchodné systémy EÚ podporujú hospodársky rozvoj aj ľudské práva

19.1.2018

Spoločné systémy colných úľav Európskej únie majú pozitívny vplyv na hospodárstva rozvojových krajín, vyplýva to zo spoločnej správy Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Nové pravidlá v oblasti DPH – viac voľnosti a menej byrokracie

18.1.2018

Európska komisia dnes navrhla nové pravidlá, vďaka ktorým budú mať členské štáty viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb DPH, čo im umožní vytvoriť priaznivejšie daňové prostredie pre rast malých a stredných podnikov. Prispejú k vzniku jednotného európskeho priestoru v oblasti DPH, ale aj k odstraňovaniu podvodov s DPH v Únii, ktoré predstavujú straty až 50 miliárd eur.

Európsky rozmer vzdelávania

17.1.2018

V nadväznosti na závery samitu v Göteborgu Európska komisia dnes prijala tri iniciatívy s cieľom zmierniť sociálno-ekonomické nerovnosti, posilniť digitálne zručnosti a dodať vzdelávaniu potrebný európsky rozmer.