Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Dôležité online platformy - čelíme dezinformáciám

30.3.2020

Európska komisia zverejnila špecializovanú stránku na boj proti dezinformáciám v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá obsahuje konkrétne vyvrátenia najrozšírenejších mýtov okolo krízy.

COVID-19: Hospodárska súťaž

30.3.2020

Komisia je naďalej odhodlaná poskytovať rýchle protimonopolné usmernenia týkajúce sa iniciatív spolupráce vzhľadom na krízu spôsobenú koronavírusom.

COVID-19: Zabezpečenie voľného pohybu

30.3.2020

Európska komisia dnes predstavila praktické usmernenia na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov v kritických povolaniach a vykonávanie dočasného obmedzenia na neopodstatnené cesty do EÚ.

COVID-19: Repatriácia občanov EÚ pokračuje

30.3.2020

Európska únia a jej delegácie a agentúry pracujú nepretržite, aby pomohli členským štátom: osloviť tretie krajiny, organizovať repatriačné lety, zabezpečiť pristávacie práva a prístup do vzdušného priestoru, alebo potreby tranzitný prístup či predĺženie víz.

COVID-19: Usmernenia pre výrobu bezpečných zdravotníckych potrieb

30.3.2020

Komisia v súčasnosti poskytuje usmernenia na pomoc výrobcom pri zvyšovaní výroby základného lekárskeho vybavenia a materiálu v troch oblastiach: výroba masiek a iných osobných ochranných prostriedkov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na ruky a 3D tlače v súvislosti s prepuknutím koronavírusu.

COVID-19: Pomoc EÚ pre krajiny západného Balkánu a východného partnerstva

30.3.2020

V rámci globálnej reakcie na vypuknutie nákazy Európska komisia vyčlenila až 38 miliónov EUR na okamžitú podporu pre krajiny západného Balkánu na riešenie núdzových situácií v oblasti zdravia a prerozdelila 374 miliónov EUR z nástroja predvstupovej pomoci na sociálne-ekonomické oživenie regiónu.

COVID-19: Štátna pomoc: Krátkodobé poistenie vývozných úverov

30.3.2020

Komisia vzhľadom na hospodársky vplyv koronavírusu mení oznámenie o poistení krátkodobých vývozných úverov. EK sa rozhodla dočasne vyňať všetky krajiny zo zoznamu krajín s tzv. obchodovateľným rizikom na základe oznámenia o poistení krátkodobých vývozných úverov.

Prvé zasadnutie spoločného výboru EÚ – Spojené kráľovstvo

27.3.2020

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič spolu s vedúcim úradu vlády Spojeného kráľovstva Michaelom Goveom budú v pondelok 30. marca spoločne predsedať prvému zasadnutiu Spoločného výboru EÚ - Spojené kráľovstvo zriadenému dohodou o vystúpení.

OBCHOD: EÚ a 15 členov WHO zaviedli vyrovnávacie konanie v prípade obchodných sporov

27.3.2020

EÚ a 15 ďalších členov Svetovej obchodnej organizácie dnes rozhodli o dohode, ktorá im umožní podať odvolania a vyriešiť obchodné spory medzi nimi napriek súčasnej paralýze odvolacieho orgánu WTO.

COVID-19: Navýšenie rozpočtu na repatriáciu a rescEU

27.3.2020

Európska komisia zvyšuje rozpočet na leteckú repatriáciu občanov a na zaistenie rezervy zdravotníckeho vybavenie rescEU.