Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Prvé zasadnutie spoločného výboru EÚ – Veľká Británia

31.3.2020

Prvé zasadnutie spoločného výboru Európskej únie a Spojeného kráľovstva, ktoré sa uskutočnilo včera, bolo zamerané na uplatňovanie dohody o vystúpení, ktorej správne a včasné vykonávanie je pre EÚ kľúčovou prioritou.

COVID-19: Komisia vyberie ďalší projekt zameraný na vývoj rýchlej diagnostiky

31.3.2020

Komisia sa rozhodla financovať ďalší projekt v rámci svojej núdzovej výzvy na naliehavo potrebný výskum v súvislosti s koronavírusom.

COVID-19: Ursula von der Leyenová k mimoriadnym opatreniam v členských štátoch

31.3.2020

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes vo svojom vyhlásení vyzdvihla dôležitosť hodnôt, na ktorých je založená Európska únia: sloboby, demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv.

COVID-19: Schválenie štátnej pomoci

31.3.2020

Európska komisia pokračuje v schvaľovaní štátnej pomoci, pre krajiny, ktoré požiadajú o podporu na boj proti dôsledkom súvisiacich s vypuknutím koronavírusu.

Dôležité online platformy - čelíme dezinformáciám

30.3.2020

Európska komisia zverejnila špecializovanú stránku na boj proti dezinformáciám v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá obsahuje konkrétne vyvrátenia najrozšírenejších mýtov okolo krízy.

COVID-19: Hospodárska súťaž

30.3.2020

Komisia je naďalej odhodlaná poskytovať rýchle protimonopolné usmernenia týkajúce sa iniciatív spolupráce vzhľadom na krízu spôsobenú koronavírusom.

COVID-19: Zabezpečenie voľného pohybu

30.3.2020

Európska komisia dnes predstavila praktické usmernenia na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov v kritických povolaniach a vykonávanie dočasného obmedzenia na neopodstatnené cesty do EÚ.

COVID-19: Repatriácia občanov EÚ pokračuje

30.3.2020

Európska únia a jej delegácie a agentúry pracujú nepretržite, aby pomohli členským štátom: osloviť tretie krajiny, organizovať repatriačné lety, zabezpečiť pristávacie práva a prístup do vzdušného priestoru, alebo potreby tranzitný prístup či predĺženie víz.

COVID-19: Usmernenia pre výrobu bezpečných zdravotníckych potrieb

30.3.2020

Komisia v súčasnosti poskytuje usmernenia na pomoc výrobcom pri zvyšovaní výroby základného lekárskeho vybavenia a materiálu v troch oblastiach: výroba masiek a iných osobných ochranných prostriedkov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na ruky a 3D tlače v súvislosti s prepuknutím koronavírusu.

COVID-19: Pomoc EÚ pre krajiny západného Balkánu a východného partnerstva

30.3.2020

V rámci globálnej reakcie na vypuknutie nákazy Európska komisia vyčlenila až 38 miliónov EUR na okamžitú podporu pre krajiny západného Balkánu na riešenie núdzových situácií v oblasti zdravia a prerozdelila 374 miliónov EUR z nástroja predvstupovej pomoci na sociálne-ekonomické oživenie regiónu.