Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Cena Lorenza Nataliho za žurnalistiku

10.2.2020

Novinári sa môžu od dnes do 15. marca uchádzať o prestížnu cenu Lorenza Nataliho za žurnalistiku.

EK uverejnila hodnotenie zdaňovania tabaku v EÚ

10.2.2020

Európska komisia dnes uverejnila hodnotenie pravidiel EÚ o zdaňovaní tabaku (smernica Rady 2011/64/EÚ o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov).

Väčšie zapojenie občanov do politiky súdržnosti

6.2.2020

Európska komisia sa snaží aktívnejšie zapojiť občanov do štartujúcich projektov politiky súdržnosti, a to pomocou dvoch nových pilotných akcií.

Verejná konzultácia k Európskej hospodárskej politike

5.2.2020

Európska komisia dnes otvorila verejnú diskusiu k účinnosti rámca hospodárskeho dohľadu, po tom ako predstavila svoje závery k preskúmaniu jeho účinnosti.

Spustenie fondu BlueInvest v hodnote 75 miliónov eur

4.2.2020

Kapitálový investičný fond BlueIvest, v hodnote 75 miliónov eur, bude strategicky podporovať inovatívne modré hospodárstvo.

Budúce partnerstvo medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

3.2.2020

Európska komisia dnes vydala odporúčanie Rade na začatie rokovaní o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom.

Komisia zaháji konzultácie na vytvorenie Plánu boja proti rakovine

3.2.2020

Zajtra (4.2. 2020) na Svetový deň rakoviny, zaháji Európska komisia verejnú konzultáciu o európskom Pláne boja proti rakovine.

Európska zelená dohoda: Online verejné konzultácie o ambicióznejšom cieli EÚ v oblasti klímy do roku 2030

31.1.2020

Zatiaľ čo všetky bezprostredné politické ciele Komisie sú zamerané na boj proti koronavírusu, EK pokračuje aj v prípravách zameraných na dlhodobé politické priority v oblasti ochrany klímy.

Veľká Británia dnes opúšťa EÚ

31.1.2020

Spojené kráľovstvo dnes o polnoci opustí Európsku úniu, po tom, čo Európsky parlament a Rada tento týždeň schválili dohodu o jeho vystúpení.

28 študentov získalo prekladateľskú cenu EÚ „Juvenes Translatores“

31.1.2020

Európska komisia včera (30.1.) oznámila mená 28 víťazov prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores, ktorú organizuje pre žiakov stredných škôl.