Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

COVID-19: Spoločné obstarávanie ochranných prostriedkov

25.3.2020

Spoločné obstarávanie osobných ochranných prostriedkov, ktoré vyhlásila Európska komisia s cieľom reagovať na krízu spôsobenú koronavírusom, sa ukázalo ako úspešné.

COVID-19: Harmonizácia noriem pre ochranné pomôcky

25.3.2020

Európska komisia prijala rozhodnutia o harmonizovaných normách, ktoré výrobcom umožnia uvádzať na trh pomôcky s vysokou účinnosťou na ochranu pacientov, zdravotníckych pracovníkov a občanov všeobecne.

COVID-19: Štátna pomoc pre Španielsko a Nemecko

25.3.2020

Európska komisia aj naďalej schvaľuje štátnu pomoc pre krajiny, ktoré o to požiadali.

COVID-19: Uplatňovanie „zelených jazdných pruhov“

24.3.2020

Komisia dnes vydala nové praktické rady na uplatňovanie usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc, aby sa nákladná doprava mohla pri súčasnej pandémii pohybovať naprieč EÚ.

COVID-19: zníženie zaťaženia telekomunikačných sietí

24.3.2020

Komisia diskutuje s telekomunikačnými operátormi o tom, ako spojiť sily v boji proti prepuknutiu ochorenie COVID-19.

COVID-19: štátna pomoc pre Luxembursko a Lotyšsko

24.3.2020

Európska komisia pokračuje v schvaľovaní štátnej pomoci pre krajiny, ktoré o to požiadali.

Chorvátsko požiadalo o núdzovú pomoc po zemetrasení

23.3.2020

urópska únia poskytne Chorvátsku núdzovú pomoc, o ktorú krajina požiadala po víkendovom zemetrasení prostredníctvom aktivácie mechanizmu civilnej ochrany EÚ.

Pokračujúce repatriácie občanov, aktivácia únikovej doložky rozpočtového rámca, úprava noriem na výrobu zdravotníckych potrieb a iné

23.3.2020

EÚ naďalej pomáha členským štátom pri repatriácii ich občanov uviaznutých v zahraničí kvôli zvyšujúcemu sa počtu obmedzení v tretích krajinách.

Komisia prijala dočasný rámec štátnej pomoci

20.3.2020

Komisia prijala dočasný rámec štátnej pomoci, ktorý členským štátom umožní výraznejšie podporiť ekonomiku počas ochorenia COVID-19.

Rezerva zdravotníckeho vybavenia, predĺženie podávania žiadostí do európskych programov, opatrenia proti nepoctivým obchodníkom, odporúčania pre oblasť verejného zdravia a iné

19.3.2020

Európska komisia sa dnes rozhodla o vytvorení rezervy strategického vybavenia v systéme rescEU, s cieľom pomôcť krajinám EÚ v boji proti pandémii ochorenia COVID-19.