Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Únia naďalej vedie celosvetový boj proti zmene klímy

11.9.2019

Európska komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom opätovne potvrdila záväzok EÚ zvýšiť ambície v oblasti klímy.

Lepšie cesty medzi Maďarskom a Slovenskom vďaka EÚ

11.9.2019

Európska únia investuje 552,6 milióna eur na rozšírenie diaľnice M30 a prepojenie maďarského Miškovca a mesta Tornyosnémeti na hraniciach so Slovenskom.

Komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej: ambicióznejšia Únia

10.9.2019

Zvolená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová dnes predstavila svoj tím, ako aj novú štruktúru budúcej Európskej komisie.

Európsky systém satelitnej navigácie Galileo využíva už miliarda používateľov smartfónov

9.9.2019

Počet používateľov smartfónov na celom svete, ktorí využívajú európsky systém satelitnej navigácie Galileo, zajtra dosiahne miliardu.

Mladí prekladatelia: Európska komisia otvára prekladateľskú súťaž pre školy na rok 2019

4.9.2019

Európska komisia vyhlásila už 13. ročník každoročnej súťaže Juvenes Translatores pre študentov stredných škôl z celej Európy.

Komisia zaregistrovala 3 nové európske iniciatívy občanov a jednu označila za právne neprípustnú

4.9.2019

Európska komisia dnes rozhodla, že zaregistruje 3 nové európske iniciatívy občanov.

Cena pre občiansku spoločnosť 2019 venovaná posilneniu postavenia žien a boju za rodovú rovnosť

3.9.2019

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyhlasuje súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2019, ktorej témou je Viac žien v európskej spoločnosti a hospodárstve.

Program EÚ školákom opäť prináša mlieko, ovocie a zeleninu

2.9.2019

So začiatkom nového školského roka sa opäť rozbieha program EÚ na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách na obdobie 2019 – 2020.

Sucho v Európe: Členské štáty sa dohodli na podporných opatreniach

28.8.2019

Súbor podporných opatrení navrhla Európska komisia, aby odbremenila poľnohospodárov od finančných ťažkostí spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami a aby zvýšila dostupnosť krmiva pre zvieratá.

Plynulejšie cestovanie z východu na západ vďaka cestnému spojeniu v Prešove financovanému z prostriedkov EÚ

23.8.2019

Z Kohézneho fondu sa investuje 278,4 milióna EUR na dokončenie obchvatu Prešova zo západu na juh na slovenskej diaľnici D1. Diaľnica D1 prechádza cez najväčšie mestá krajiny zo západu na východ – cez Bratislavu, Žilinu, Poprad, Prešov, Košice a Michalovce neďaleko hranice s Ukrajinou – a je súčasťou koridoru Rýn – Dunaj transeurópskej dopravnej siete.