Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Pracovná mobilita umelcov v EÚ

14.8.2019

Dnes sa spúšťa, tretia a zároveň posledná tohtoročná výzva na posielanie žiadostí o podporu z programu i-Portunus.

Eurobarometer - Európania vnímajú stav Európskej únie optimisticky

5.8.2019

Dnes (5.8.2019) Vám prinášame výsledky najnovšieho prieskumu Eurobarometer (EB 91), ktorý prebehol po voľbách do Európskeho parlamentu od 7. júna do 1. júla 2019 vo všetkých 28 krajinách EÚ a piatich kandidátskych krajinách.

Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu

2.8.2019

Európsky parlament v roku 2015 vyhlásil 2. august za „Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu“, s cieľom pripomenúť si 500 000 Rómov – čo v tom čase predstavovalo minimálne štvrtinu celkovej rómskej populácie – ktorí boli zavraždení v nacistami okupovanej Európe.

Komisia zastavila konanie voči Železničnej spoločnosti Slovensko v súvislosti s výkonom inšpekcie

25.7.2019

Dňa 25. septembra 2018 Európska komisia zaslala spoločnosti ZSSK oznámenie námietok, v ktorom ju informovala o svojom predbežnom stanovisku v súvislosti so skutočnosťou, že spoločnosť bránila výkonu inšpekcie podniknutej v júni 2016 v zmysle nariadenia č. 1/2003 o antritrustových pravidlách, a to poskytnutím nesprávnych informácií a vymazaním istých údajov z počítača.

Júlový súbor prípadov nesplnenia povinnosti

25.7.2019

Slovensko je dotknuté vo viacerých oblastiach.

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu: Komisia posudzuje riziká a vyzýva na lepšie vykonávanie pravidiel

24.7.2019

Európska komisia dnes prijme oznámenie a 4 správy, ktoré pomôžu európskym a vnútroštátnym orgánom lepšie zvládať riziká spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

GDPR prináša výsledky

24.7.2019

Európska komisia dnes uverejnila správu, v ktorej sa zaoberá pozitívnym vplyvom pravidiel EÚ na ochranu údajov a možnosťami ďalšieho zlepšenia jeho uplatňovania.

Komisia vydáva usmernenie týkajúce sa účasti uchádzačov z tretích krajín na trhu verejného obstarávania v EÚ

24.7.2019

Toto usmernenie je súčasťou balíka iniciatív Komisie na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže, vysokej kvality a rovnakých podmienok na trhoch verejného obstarávania.

Komisia navrhuje rámec pre riadenie rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť

24.7.2019

Európska komisia dnes navrhuje rámec pre riadenie rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť.

Prestížna Cena EHSV pre občiansku spoločnosť bude v roku 2019 venovaná posilneniu postavenia žien a boju za rodovú rovnosť

23.7.2019

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyhlasuje súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2019, ktorej témou je Viac žien v európskej spoločnosti a hospodárstve.