Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

EK formuje digitálnu budúcnosť Európy

19.2.2020

Európska komisia dnes predstavila svoju víziu digitálnej transformácie, predstavuje európsku spoločnosť využívajúcu digitálne riešenia, ktoré stavajú ľudí na prvé miesto, otvára nové možnosti pre podniky a podporuje rozvoj dôveryhodných technológií.

Eurokomisár Hogan predstavil nový balík transparentnosti

19.2.2020

Komisár pre obchod Phil Hogan predstavil zástupcom občianskej spoločnosti svoj úmysel zvyšovať záväzky Európskej komisie v oblasti transparentnosti, a to systematickým podávaním správ o práci všetkých výborov zriadených na základe európskych obchodných dohôd.

Program Interreg oslavuje 30 rokov spájania občanov

17.2.2020

Európsky program Interreg, zameraný na podporu územnej spolupráce medzi hraničnými regiónmi, oslavuje tohto roku 30. výročie.

EÚ investuje 100 miliónov EUR na propagáciu zelenej a klimaticky neutrálnej Európy

17.2.2020

Európska komisia dnes avizovala investície vo výške 101,2 milióna EUR do desiatich veľkých projektov programu LIFE v oblasti životného prostredia a klímy.

Zimná hospodárska prognóza 2020

13.2.2020

Podľa zimnej prognózy, ktorú dnes zverejnila Európska komisia, by malo európske hospodárstvo pokračovať v miernom, no stabilnom raste.

Deň bezpečnejšieho internetu 2020

11.2.2020

Komisia dnes pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu vydala vyhlásenie, v ktorom zdôrazňuje potrebu zvýšiť informovanosť a konať v súlade s otázkami bezpečnosti.

EÚ podporuje biotechnológie na boj proti rakovine

11.2.2020

Európska investičná banka (EIB) poskytla 40 miliónov eur spoločnosti Isotopen Technologien München AG (ITM), ktoré sú určené na podporu inovatívnej liečby rakoviny.

Výročie jednotného čísla tiesňového volania EÚ

11.2.2020

158 miliónov hovorov bolo zaznamenaných minulý rok na jednotné európske číslo pre tiesňové volania 112, čo predstavuje viac ako polovicu všetkých tiesňových volaní.

Cena Lorenza Nataliho za žurnalistiku

10.2.2020

Novinári sa môžu od dnes do 15. marca uchádzať o prestížnu cenu Lorenza Nataliho za žurnalistiku.

EK uverejnila hodnotenie zdaňovania tabaku v EÚ

10.2.2020

Európska komisia dnes uverejnila hodnotenie pravidiel EÚ o zdaňovaní tabaku (smernica Rady 2011/64/EÚ o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov).