Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Komisia navrhuje rámec pre riadenie rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť

24.7.2019

Európska komisia dnes navrhuje rámec pre riadenie rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť.

Prestížna Cena EHSV pre občiansku spoločnosť bude v roku 2019 venovaná posilneniu postavenia žien a boju za rodovú rovnosť

23.7.2019

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyhlasuje súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2019, ktorej témou je Viac žien v európskej spoločnosti a hospodárstve.

Zahájenie 11. ročníka oceňovania Roma Spirit 2019

17.7.2019

Dnes sa v priestoroch Európskeho informačného centra konala tlačová konferencia k vyhláseniu 11. ročníka prestížneho oceňovania Roma Spirit 2019.

Slovensko: lepšie cestné spojenie z východu na západ vďaka financovaniu z Kohézneho fondu

17.7.2019

Z Kohézneho fondu sa investuje viac ako 173 miliónov eur na vybudovanie úseku diaľnice D1 Budimír – Bidovce a úseku diaľnice R2 – R4 medzi Košickými Oľšanmi a Hrašovíkom.

Airbnb v súlade s pravidlami EÚ na ochranu spotrebiteľa

11.7.2019

Spoločnosť Airbnb reagovala na všetky požiadavky Európskej komisie a príslušných vnútroštátnych orgánov pod vedením nórskeho orgánu na ochranu spotrebiteľa, aby svoje postupy a podmienky úplne zosúladila s pravidlami EÚ na ochranu spotrebiteľa.

Hospodárska prognóza z leta 2019: rast poznačený vonkajšími faktormi

10.7.2019

Rok 2019 bude pre európske hospodárstvo už 7. rokom nepretržitého rastu, pričom porastú hospodárstva všetkých členských štátov.

Obchodná dohoda medzi EÚ a Mercosurom

9.7.2019

EÚ a Mercosur (Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj) dospeli k politickej zhode o ambicióznej, vyváženej a komplexnej obchodnej dohode.

Cena pre občiansku spoločnosť 2019 venovaná posilneniu postavenia žien a boju za rodovú rovnosť

4.7.2019

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyhlasuje súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2019, ktorej témou je Viac žien v európskej spoločnosti a hospodárstve.

Boj proti zmenám klímy môže zvýšiť hospodársky rast a počet pracovných miest, tvrdí sa v prieskume 2019

4.7.2019

Komisia dnes uverejnila ročný prieskum vývoja zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe (ESDE) za rok 2019.

Dodržiavanie práva EÚ členskými štátmi v roku 2018

4.7.2019

Dnešná výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ poskytuje prehľad o tom, ako Komisia monitorovala a presadzovala právo EÚ v roku 2018.