Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Komisia dospela k záveru, že postup pri nadmernom deficite už nie je v prípade Talianska v súčasnej situácii opodstatnený

3.7.2019

Komisia dnes vyhodnotila dodatočné fiškálne úsilie, ktoré tento týždeň oznámili talianske orgány, a dospela k záveru, že je dostatočne významné na to, aby Rade v súčasnej situácii nenavrhla začať voči krajine postup pri nadmernom deficite (tzv. EDP) v dôsledku nesplnenia dlhového kritéria.

Oddnes fungujú nové celoeurópske pravidlá na riešenie daňových sporov medzi členskými štátmi

1.7.2019

Dnes začínajú platiť nové pravidlá EÚ, ktoré majú zabezpečiť rýchlejšie a účinnejšie riešenie daňových sporov medzi členskými štátmi.

Európsky akt o kybernetickej bezpečnosti prináša nové celoeurópske pravidlá

27.6.2019

Dnes (27. júna 2019) vstupuje do platnosti Európsky akt o kybernetickej bezpečnosti, ktorý má vo všeobecnosti posilniť kybernetickú bezpečnosť online služieb a spotrebiteľských zariadení.

Prieskum o geoblokingu

27.6.2019

Z dnes publikovaného prieskumu Eurobarometra týkajúceho sa geoblokingu, vyplýva, že len niekoľko mesiacov po začatí uplatňovania nariadenia o geoblokingu si je až 50% európskych občanov vedomých opatrení Európskej únie na riešenie neodôvodnenej diskriminácie zo strany obchodníkov.

Tretina všetkých Európanov cestuje v rámci vlastnej krajiny

27.6.2019

Vyplýva to z aktuálne zverejnenej štatistiky Eurostatu. V roku 2017 absolvovali obyvatelia Európskej únie 1,3 miliardy výletov s následným pobytom cez noc, čo v konečnom dôsledku činí takmer 6,4 miliardy nocí. V porovnaní s rokom 2016 sa pritom počet výletov jednoznačne zvýšil.
 Súťaž o lístky na Pohodu 2019

Súťaž o lístky na Pohodu 2019

25.6.2019

Získajte aj tento rok voľné vstupenky na Festival Pohoda s informačnou kanceláriou Europe Direct Trenčín!

Rýchlejšia železničná doprava na severnom Slovensku vďaka politike súdržnosti

25.6.2019

Z kohézneho fondu sa investuje takmer 285,5 mil. EUR na rýchlejšiu dopravu na severnom Slovensku v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) na úseku medzi mestami Žilina a Púchov, blízko hranice s Českom.

Dvojaká kvalita potravín – výsledky testovania

24.6.2019

Dnes boli zverejnené výsledky testovania potravinových výrobkov v celej EÚ, ktoré ukázali, že dvojaká kvalita potravín nie je záležitosťou len niektorých členských krajín.

Členské štáty sa dohodli o náhradnom cestovnom doklade EÚ

19.6.2019

Európska komisia privítala konečné schválenie svojho návrhu na vytvorenie moderného náhradného cestovného dokladu EÚ zo strany ministrov členských štátov.

Komisia vyzýva členské štáty, aby prijali ambicióznejšie plány na vykonanie Parížskej dohody

18.6.2019

EÚ je prvou veľkou ekonomikou, ktorá zaviedla právne záväzný rámec na splnenie svojich záväzkov podľa Parížskej dohody, a členské štáty teraz po prvý raz vypracovali návrhy integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy (NPEK).