Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Ďalších 20 000 mladých ľudí bude môcť tento rok objavovať Európu

15.1.2020

V rámci štvrtého a posledného kola iniciatívy DiscoverEU, do ktorého sa z celej Európy prihlásilo okolo 75 000 mladých ľudí vo veku 18 rokov, dostane svoj cestovný poukaz asi 20 000 z nich.

Budovanie silnej sociálnej Európy

14.1.2020

Komisia dnes zverejnila oznámenie o budovaní silnej sociálnej Európy pre spravodlivé transformácie Píše sa v ňom, ako môže sociálna politika pomáhať pri riešení dnešných výziev a príležitostí a aké opatrenia na úrovni EÚ sa v nasledujúcich mesiacoch plánujú prijať v oblasti zamestnanosti a sociálnych práv.

Financovanie ekologickej transformácie (Investičný plán pre udržateľnú Európu + Mechanizmus spravodlivej transformácie)

9.1.2020

Komisia dnes predstavila aj Investičný plán pre udržateľnú Európu s cieľom zmobilizovať investície z verejných zdrojov a získať súkromné finančné prostriedky.

Nová dohoda pre spotrebiteľov: nové pravidlá na posilnenie ochrany spotrebiteľa nadobúdajú účinnosť

7.1.2020

Komisia dnes víta nadobudnutie účinnosti nových pravidiel EÚ na ochranu spotrebiteľa ako súčasť Novej dohody pre spotrebiteľov.

Európske hlavné mestá kultúry roku 2020: Rijeka (Chorvátsko) a Galway (Írsko)

7.1.2020

Od 1. januára 2020 sú mestá Rijeka (Chorvátsko) a Galway (Írsko) držiteľmi titulu Európske hlavné mesto kultúry na obdobie jedného roka.

Jesenný balík európskeho semestra: Tvoríme hospodárstvo pre ľudí aj planétu

17.12.2019

Európska komisia dnes predstavila nový cyklus európskeho semestra - obnovenú a ambicióznu stratégiu, ako podporiť rast konkurencieschopnej a zároveň udržateľnej ekonomiky, ktorá bude slúžiť ľuďom aj planéte.

Úspory pri cezhraničných platbách vďaka EÚ

16.12.2019

Cezhraničné platby v eurách budú oddnes lacnejšie pre spotrebiteľov aj podniky v členských štátoch, ktoré nepatria do eurozóny.

Európska komisia predstavila Európsky ekologický dohovor

11.12.2019

Európska komisia dnes predstavila európsky ekologický dohovor – plán, ako dosiahnuť udržateľnejšie hospodárstvo EÚ tak, že výzvy z oblasti klímy a životného prostredia premieňa na príležitosti vo všetkých oblastiach politiky a umožňuje spravodlivú a inkluzívnu transformáciu pre všetkých.

Medzinárodný deň boja proti korupcii: Ako vnímajú podnikatelia v EÚ a na Slovensku súčasný stav korupcie

9.12.2019

Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa boja proti korupcii Európska komisia uverejnila prieskum, v ktorom mapuje postoje európskych podnikateľov ku korupcii v EÚ.

Koľko míňajú európske domácnosti na potraviny?

9.12.2019

V roku 2018 domácnosti v EÚ minuli viac ako 1 047 miliárd EUR (čo zodpovedá 6,6 % HDP EÚ) na potraviny a nealkoholické nápoje. To predstavuje 12,1 % z celkových výdavkov domácností v EÚ.