Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

#EUvsVirus Hackathon ocenil 117 riešení na podporu obnovy Európy

30.4.2020

Európska komisia ocení celkom 117 inovačných projektov, ktoré sa minulý týždeň zapojili do #EUvsVirus Hackathon a ponúkajú riešenia na podporu zotavenia z prepuknutia koronavírusu Víťazné riešenia sa týkajú mnohých oblastí, ako sú zdravie a život, práca na diaľku a vzdelávanie, digitálne financovanie a ďalšie.

Fond solidarity EÚ

30.4.2020

Európska komisia dnes navrhla finančnú podporu pre Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Rakúsko vo výške 279 miliónov EUR na poskytnutie úľavy obyvateľstvu niekoľkých regiónov, ktoré boli v roku 2019 postihnuté prírodnými katastrofami.

Komisia prijíma balík opatrení v oblasti bankovníctva

28.4.2020

Komisia dnes prijala balík opatrení v oblasti bankovníctva, aby uľahčila poskytovanie úverov domácnostiam a podnikom v celej EÚ.

Komisia vydala usmernenia na zmiernenie prerušenia klinického testovania v EÚ

28.4.2020

Komisia dnes uverejnila usmernenie s cieľom zabezpečiť, aby klinické skúšky v EÚ mohli pokračovať aj počas pandémie ochorenia COVID-19.

EÚ podporuje oživenie odvetvia cestovného ruchu

28.4.2020

Komisia podporuje členské štáty pri riešení dopadov pandémie koronavírusu na odvetvie cestovného ruchu.

Taliansko Komisii doručilo prvú predbežnú žiadosť o núdzovú podporu z Fondu solidarity EÚ

28.4.2020

Taliansko doručilo EK prvú predbežnú žiadosť o finančnú podporu z Fondu solidarity EÚ na riešenie pandémie koronavírusu a jej dôsledkov.

COVID-19: Štátna pomoc

28.4.2020

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali.

Globálna reakcia na koronavírus: EÚ iniciuje darcovské úsilie

27.4.2020

Európska únia spája svoje sily s globálnymi partnermi s cieľom iniciovať globálnu reakciu na koronavírus, a to už od 4. mája 2020.

COVID-19: Štátna pomoc

27.4.2020

Európska komisia schválila schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali.

Komisia podporuje slovenský kultúrny priemysel

24.4.2020

Európska komisia poskytla Slovensku individuálne strategické poradenstvo prostredníctvom programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) s cieľom podporiť rozvoj kultúrneho priemyslu a jeho prínos do slovenského hospodárstva.