Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Koronavírus: ďalšie štyri členské štáty sa pripojili k rezerve zdravotníckeho vybavenia rescEU

22.9.2020

Po Nemecku a Rumunsku sa dnes aj Dánsko, Grécko, Maďarsko a Švédsko stali štátmi, ktoré spravujú rezervu zdravotníckeho vybavenia rescEU.

Komisia prijíma revidované usmernenia o štátnej pomoci v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami

21.9.2020

V súlade s Európskou zelenou dohodou a s cieľom EÚ stať sa do roku 2050 prvou klimaticky neutrálnou ekonomikou dnes Komisia prijala revidované usmernenia o štátnej pomoci v systéme EU ETS v kontexte systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2021 (ďalej len „usmernenia o ETS“).

Nové európske ciele v rámci agendy digitálnej dekády

18.9.2020

Európska komisia dnes v rámci agendy digitálnej dekády prijíma ďalšie kroky na posilnenie digitálnej samostatnosti Európy, ako v stredu oznámila predsedníčka Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie.

Správa o stave Únie: nový akčný plán na úspešnejší boj proti rasizmu

18.9.2020

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie 2020 oznámila nový akčný plán EÚ proti rasizmu, v ktorom sa stanovuje súbor opatrení na ďalších päť rokov.

Komisia podpísala druhú zmluvu, aby zaistila prístup k potenciálnej vakcíne

18.9.2020

Dnes nadobudla platnosť už druhá zo zmlúv, ktoré Komisia podpisuje s farmaceutickými spoločnosťami, po tom, ako ju formálne podpísali zástupcovia Sanofi-GSK a Komisie.

EÚ vyčleňuje 150 miliónov eur na dopravu základných zdravotníckych potrieb

18.9.2020

EÚ poskytuje prostredníctvom nástroja núdzovej podpory 18 členským štátom a Spojenému kráľovstvu finančnú podporu vo výške 150 miliónov eur na dopravu základných zdravotníckych potrieb do Európy.

Komisia podniká ďalšie kroky na podporu európskych audiovizuálnych diel a ochranu zraniteľných divákov

18.9.2020

Komisia dnes prijala usmernenia na pomoc členským štátom pri vykonávaní revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách.

Strategické usmernenia pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

17.9.2020

Európska komisia dnes predstavila strategické usmernenia pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Otvorenie nového hraničného mostu medzi Slovenskom a Maďarskom

17.9.2020

Nový most Monoštor spájajúci slovenské Komárno s maďarským Komáromom bol dnes oficiálne otvorený pre dopravu.

Správa o stave Únie: Komisia zvyšuje ambície v oblasti klímy a navrhuje zníženie emisií do roku 2030 o 55 %

17.9.2020

V nadväznosti na včerajší prejav o stave Únie Európska komisia dnes predložila svoj plán znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.