Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Európska komisia skúma podporu plurality médií a kultúrnej rozmanitosti médií

22.2.2021

Komisia uverejnila výzvu na predkladanie ponúk s cieľom zmapovať existujúce pravidlá a prístupy na podporu plurality médií a kultúrnej rozmanitosti, najmä pokiaľ ide o význam obsahu všeobecného záujmu.

Priemysel EÚ: Komisia podniká kroky na zlepšenie synergií medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom

22.2.2021

Komisia dnes predkladá akčný plán pre synergie medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom s cieľom ďalej posilňovať technologický náskok Európy a podporovať jej technologickú základňu.

Slovensko pred Súdny dvor z dôvodu zlej kvality ovzdušia

18.2.2021

Európska komisia dnes rozhodla, že postúpi Súdnemu dvoru prípad týkajúco sa Slovenska.

„LIPTOVSKÉ DROBY“ ďalšia slovenská dobrota s chráneným zemepisným označením

18.2.2021

„Liptovské droby“ sú ďalšou slovenskou špecialitou s chráneným zemepisným označením.

Európa sa pripravuje na zvýšenú hrozbu variantov koronavírusu

17.2.2021

Európska komisia dnes predložila okamžité opatrenia, ktoré majú pripraviť Európu na zvýšenú hrozbu koronavírusových mutácií.

Komisia schvaľuje druhú zmluvu s Modernou, aby zabezpečila až 300 miliónov ďalších dávok

17.2.2021

Európska komisia dnes schválila druhú zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou Moderna, podľa ktorej sa v mene všetkých členských štátov EÚ dodatočne nakúpi 300 miliónov dávok (150 miliónov v roku 2021 s možnosťou dokúpenia ďalších 150 miliónov v roku 2022).

Slovensko má svojho víťaza ceny za občiansku solidaritu

17.2.2021

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV ) udelil Cenu za občiansku solidaritu slovenskej neziskovej MVO Človek v ohrození za jej výnimočnú iniciatívu na zabezpečenie dodávok jedla a pomoci 10 000 Rómom počas pandémie COVID-19.

Program LIFE: EÚ investuje 121 miliónov EUR do projektov v oblasti životného prostredia, prírody a klímy

17.2.2021

Európska komisia dnes oznámila, že investuje 121 miliónov EUR do nových integrovaných projektov v rámci programu LIFE na podporu opatrení v oblasti životného prostredia a klímy.

EÚ chce obnoviť multilateralizmus podľa potrieb 21. storočia

17.2.2021

Európska komisia predložila novú stratégiu EÚ, ako lepšie prispievať k multilateralizmu založenému na pravidlách.

Komisia prijala technické usmernenia na ochranu životného prostredia

12.2.2021

Európska komisia dnes predstavila svoje technické usmernenie týkajúce sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (RRF).