Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Akčný plán pre spotrebiteľské finančné služby: lepšie produkty a väčší výber pre európskych spotrebiteľov

23.3.2017

Európska komisia dnes predstavila akčný plán obsahujúci spôsoby, prostredníctvom ktorých môžu európski spotrebitelia získať lepší prístup k väčšiemu sortimentu finančných služieb v celej EÚ.

M. Šefčovič: Umelý ostrov v strede Severného mora poskytne energiu pre 80 miliónov Európanov

23.3.2017

Prevádzkovatelia prenosových sústav (dánsky Energinet.dk, holandský TenneT Netherlands a nemecký TenneT Germany) sa dnes dohodli, že v Severnom mori vytvoria sústavu veterných turbín a solárnych panelov, ktorej centrom má byť umelo vytvorený ostrov s vlastným prístavom a pristávacou dráhou.

Predseda EK Jean-Claude Juncker sa zúčastní osláv 60.výročia Rímskych zmlúv a diskusie o budúcnosti EÚ – 27

23.3.2017

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa tento piatok a sobotu (24. – 25. marca) zúčastní podujatí, ktoré sa uskutočnia v Ríme pri príležitosti 60.výročia Rímskych zmlúv, ktoré sú považované za jeden zo základov neskoršej európskej integrácie.

Digitálny deň: krajiny EÚ sa v Ríme zaviazali k prehĺbeniu a rozšíreniu digitalizácie

23.3.2017

V rámci osláv 60. výročia Rímskych zmlúv dnes Komisia zorganizovala ministerské stretnutie, kde ministri jednotlivých členských štátov dohodli na pokroku v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, prepojenej mobility a digitalizácie priemyslu.

Maroš Šefčovič: Európska komisia víta dohodu o jasnejších pravidlách označovania energetickej účinnosti elektrospotrebičov

22.3.2017

Dnes sa Európsky parlament a Rada EÚ dohodli na úprave označenia energetickej účinnosti domácich elektrospotrebičov. Súčasné označenia výrobkov A+++ až G budú nahradené jasnejšími a užívateľsky jednoduchšími označeniami A až G. To spôsobí, že energetické označenia budú zrozumiteľnejšie a spotrebitelia budú lepšie informovaní pri nákupoch elektrospotrebičov.

Vyhlásenie predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera k 1.výročiu bruselských útokov

22.3.2017

Presne rok po desivých útokoch z 22.marca 2016, nad ktorými smútila celá Európa, ostáva a navždy ostane spomienka na obete v našich mysliach a v našich srdciach.

Európsky sociálny fond oslavuje 60. výročie svojho vzniku

22.3.2017

V roku 2017 si pripomíname 60. výročie založenia Európskeho sociálneho fondu (ESF), hlavného a najstaršieho európskeho nástroja na investovanie do ľudského potenciálu.

Protimonopolná politika EÚ: Komisia predstavila návrh, ktorý má štátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže umožniť účinnejšie presadzovanie pravidiel

22.3.2017

Európska komisia dnes predstavila nové pravidlá, ktoré majú zabezpečiť, aby mohli vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže účinnejšie presadzovať efektívnejšie presadzovať protimonopolné pravidlá EÚ.

Spoločné vyhlásenie komisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕry Jourovej a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana

21.3.2017

Minulý piatok (17. marca 2017) sa eurokomisárka Jourová počas svojej návštevy Slovenska zúčastnila historicky prvého stretnutia s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Petrom Plavčanom ohľadom napredovania v začatom konaní Európskej komisie proti Slovenskej republike pre porušenie antidiskriminačnej legislatívy Európskej únie.

Podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič na dvojdňovej návšteve Slovenska

20.3.2017

V dňoch 20. a 21.marca 2017 je na návšteve Slovenska podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič ako súčasť tohtoročného turné Energetickej únie, v rámci ktorého navštevuje členské krajiny EÚ s cieľom prediskutovať, aký pokrok urobila daná krajina pri prechode na nízko-uhlíkové hospodárstvo.