Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Brexit: krízový akčný plán vo vybraných oblastiach

19.12.2018

Spojené kráľovstvo o 100 dní opustí Európsku úniu.

Dohoda o balíku Čistá energia pre všetkých Európanov

19.12.2018

Európsky parlament, Rada EÚ a Komisia dosiahli predbežnú dohodu týkajúcu sa nových pravidiel pre zlepšenie fungovania trhu s elektrinou v EÚ.

Dohoda o lacnejších cezhraničných platbách a spravodlivejších poplatkoch za menový prepočet

19.12.2018

Európsky parlament a Rada dosiahli politickú dohodu o návrhu Komisie, podľa ktorého budú cezhraničné platby realizované v eurách lacnejšie v celej EÚ.

Dohoda o nových pravidlách znižovania odpadu v moriach

19.12.2018

Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli predbežnú politickú dohodu o nových opatreniach navrhnutých Komisiou na riešenie problému morského odpadu, ktoré sú zamerané na 10 najčastejšie sa vyskytujúcich plastových výrobkov na našich plážach, ako aj na odhodený rybársky výstroj.

Rok a pol od zrušenia roamingu: viac voláme aj dátujeme zo zahraničia

14.12.2018

Podľa priebežnej správy Európskej komisie o účinkoch ukončenia roamingových poplatkov 15. júna 2017 Európania svoje digitálne práva najviac využili na cestách v EÚ a v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Rola online trhovísk pri výbere DPH a v boji proti daňovým podvodom

11.12.2018

Komisia predstavila nové opatrenia, ktoré pripravia pôdu pre hladký prechod na nové pravidlá pre DPH pri elektronickom obchodovaní, platné od januára 2021.

Pokrok v oblasti bezpečnosti

11.12.2018

Komisia predložila správu o pokroku dosiahnutom pri budovaní bezpečnostnej únie.

Dohoda o posilnení kybernetickej bezpečnosti

11.12.2018

Európsky parlament, Rada a Európska komisia dospeli k politickej dohode v súvislosti s právnym aktom o kybernetickej bezpečnosti, ktorým sa posilňuje mandát agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, ENISA).

Podľa prieskumu v Európe rastie antisemitizmus

11.12.2018

Nový prieskum Európskej agentúry pre základné práva odhaľuje, že 9 z 10 európskych Židov má pocit, že antisemitizmus za posledných 5 rokov zosilnel.

Členské štáty a Komisia budú spolupracovať na vývoji európskej umelej inteligencie

7.12.2018

Komisia dnes v rámci svojej stratégie týkajúcej sa umelej inteligencie (z apríla 2018) predstavila koordinovaný plán, ktorý vypracovala s členskými štátmi na podporu rozvoja a využívania umelej inteligencie v Európe.