Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Slovensko: lepšie cestné spojenie z východu na západ vďaka financovaniu z Kohézneho fondu

17.7.2019

Z Kohézneho fondu sa investuje viac ako 173 miliónov eur na vybudovanie úseku diaľnice D1 Budimír – Bidovce a úseku diaľnice R2 – R4 medzi Košickými Oľšanmi a Hrašovíkom.

Airbnb v súlade s pravidlami EÚ na ochranu spotrebiteľa

11.7.2019

Spoločnosť Airbnb reagovala na všetky požiadavky Európskej komisie a príslušných vnútroštátnych orgánov pod vedením nórskeho orgánu na ochranu spotrebiteľa, aby svoje postupy a podmienky úplne zosúladila s pravidlami EÚ na ochranu spotrebiteľa.

Hospodárska prognóza z leta 2019: rast poznačený vonkajšími faktormi

10.7.2019

Rok 2019 bude pre európske hospodárstvo už 7. rokom nepretržitého rastu, pričom porastú hospodárstva všetkých členských štátov.

Obchodná dohoda medzi EÚ a Mercosurom

9.7.2019

EÚ a Mercosur (Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj) dospeli k politickej zhode o ambicióznej, vyváženej a komplexnej obchodnej dohode.

Cena pre občiansku spoločnosť 2019 venovaná posilneniu postavenia žien a boju za rodovú rovnosť

4.7.2019

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyhlasuje súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2019, ktorej témou je Viac žien v európskej spoločnosti a hospodárstve.

Boj proti zmenám klímy môže zvýšiť hospodársky rast a počet pracovných miest, tvrdí sa v prieskume 2019

4.7.2019

Komisia dnes uverejnila ročný prieskum vývoja zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe (ESDE) za rok 2019.

Dodržiavanie práva EÚ členskými štátmi v roku 2018

4.7.2019

Dnešná výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ poskytuje prehľad o tom, ako Komisia monitorovala a presadzovala právo EÚ v roku 2018.

Maroš Šefčovič dočasne povedie aj portfólio Jednotného digitálneho trhu

3.7.2019

Maroš Šefčovič má vďaka svojej doterajšej skúsenosti podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu vynikajúcu expertízu aj sieť kontaktov.

Boli zaregistrované tri nové európske iniciatívy občanov

3.7.2019

Európska komisia dnes rozhodla, že zaregistruje 3 nové európske iniciatívy občanov

Komisia dospela k záveru, že postup pri nadmernom deficite už nie je v prípade Talianska v súčasnej situácii opodstatnený

3.7.2019

Komisia dnes vyhodnotila dodatočné fiškálne úsilie, ktoré tento týždeň oznámili talianske orgány, a dospela k záveru, že je dostatočne významné na to, aby Rade v súčasnej situácii nenavrhla začať voči krajine postup pri nadmernom deficite (tzv. EDP) v dôsledku nesplnenia dlhového kritéria.