Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Opatrenia na podporu zdieľania údajov a európskych dátových priestorov

25.11.2020

Komisia dnes navrhla nové pravidlá správy údajov s cieľom lepšie využiť potenciál neustále rastúceho množstva dát a vytvoriť na to dôveryhodný európsky rámec.

EK podpíše šiesty kontrakt na zaistenie vakcín proti ochoreniu COVID-19

24.11.2020

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes informovala, že Komisia podpíše v poradí už šiesty kontrakt na nákup vakcín proti ochoreniu Covid-19.

Akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027

24.11.2020

Europská komisia dnes predstavila akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027.

Výrazné zlepšenie kvality ovzdušia v Európe za posledné desaťročie, menej úmrtí v dôsledku znečistenia

23.11.2020

Lepšia kvalita ovzdušia viedla v Európe k výraznému zníženiu počtu predčasných úmrtí v poslednom desaťročí.

Komisia investuje 3,9 milióna EUR na podporu investigatívnej žurnalistiky a slobody médií

20.11.2020

Európska komisia dnes uverejnila výzvu na predkladanie návrhov vo výške 3,9 milióna EUR na ďalšiu podporu cezhraničných vyšetrovaní, ako aj na zmapovanie a riešenie porušovania slobody tlače a médií.

Slovensko sa zapojilo do projektu na skvalitnenie mediálneho vzdelania európskych žiakov a študentov

20.11.2020

Rada pre vysielanie a retransmisiu sa zapojila do medzinárodného projektu s názvom EduMediaTest, ktorého cieľom je posúdiť schopnosť vysporiadať sa s nástrahami internetu a vyvinúť interaktívny digitálny nástroj na hodnotenie a zlepšenie mediálneho vzdelania medzi európskymi žiakmi a študentmi vo veku od 14 do 18 rokov.

Finále vedomostnej súťaže "Mladý Európan 2020"

19.11.2020

Dnes (19. novembra 2020) sa uskutočnilo finále 15. ročníka vedomostnej súťaže "Mladý Európan", ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo netradične – v online priestore. Súťažiaci nový formát zvládli bravúrne, finále prebehlo bez problémov a poznáme už aj víťazov, ktorí získali zaujímavé vecné ceny.

Podpora využívania modrej energie pre klimaticky neutrálnu Európu

19.11.2020

V snahe pomôcť splniť cieľ EÚ, ktorým je dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, Európska komisia dnes predložila stratégiu EÚ pre modrú energiu.

Komisia víta politickú dohodu o iniciatíve REACT-EU

19.11.2020

Komisia uvítala politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ v Rade o balíku opatrení na pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU).

Jesenný balík európskeho semestra: podpora udržateľnej a inkluzívnej obnovy v kontexte vysokej neistoty

18.11.2020

Európska komisia dnes predstavila jesenný balík v oblasti hospodárskej politiky, ktorý obsahuje aj stanoviská k návrhom rozpočtových plánov pre eurozónu na rok 2021 a politické odporúčania pre eurozónu. Ide o druhú etapu cyklu európskeho semestra 2021, ktorý sa začal v septembri uverejnením ročnej stratégie udržateľného rastu.