Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Štátna pomoc: Komisia uverejnila dodatočný usmerňujúci vzor štátnej pomoci na podporu digitalizácie spravodajských médií

12.2.2021

Európska komisia uverejnila ďalší usmerňujúci vzor štátnej pomoci s cieľom pomôcť členským štátom pri navrhovaní ich národných plánov podpory obnovy a odolnosti v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci, pokiaľ ide o podporu digitalizácie spravodajských médií.

Zimná hospodárska prognóza Európskej komisie

11.2.2021

Podľa tejto prognózy hospodárstvo eurozóny v rokoch 2021 a 2022 narastie o 3,8 % a hospodárstvo EÚ narastie v roku 2021 o 3,7 % a v roku 2022 o 3,9 %.

Záchranná linka 112 oslavuje tridsiatku

11.2.2021

Už tri desaťročia môžu Európania v prípade núdze volať na tiesňové číslo 112.

Ako sa mení demografia EÚ?

11.2.2021

Spoločné výskumné centrum EK dnes zverejnilo správu o demografickej situácií na území EÚ.

Komisia víta schválenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) Európskym parlamentom

10.2.2021

Európska komisia víta dnešné hlasovanie v Európskom parlamente, ktorým sa potvrdila politická dohoda o nariadení, ktoré sa týka Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) z decembra 2020.

Vakcíny: zverejnenie zmluvy medzi Európskou komisiou a spoločnosťou Sanofi-GSK

9.2.2021

Farmaceutická spoločnosť Sanofi-GSK dnes súhlasila s uverejnením upravenej zmluvy s Komisiou, ktorú obe strany podpísali 18. septembra 2020.

Komisia oznamuje začiatok súťaže o ocenenie REGIOSTARS 2021

9.2.2021

Európska komisia dnes otvára 14. ročník súťaže REGIOSTARS, ktorá odmeňuje každý rok najlepšie projekty financované v rámci politiky súdržnosti.

Konzultácia na podporu boja proti rodovo motivovanému násiliu

8.2.2021

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory verejnosti na opatrenia prijaté členskými štátmi EÚ na riešenie rodovo motivovaného násilia a domáceho násilia.

Verejná konzultácia o trestných činoch proti životnému prostrediu

8.2.2021

Komisia začala verejnú konzultáciu o trestných činoch proti životnému prostrediu.

Deň bezpečnejšieho internetu 2021: Lepší internet pre deti a mladých ľudí

8.2.2021

9. februára 2021 vo viac ako 170 krajinách si pripomíname Deň bezpečnejšieho internetu.