Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Pomáhame Ježiškovi: Bezpečné výrobky pod stromčekom

6.12.2018

Na deň svätého Mikuláša, menej ako dva týždne pred Vianocami, predstavila komisárka Jourová výsledky testovania hračiek a vianočných svetielok.

EÚ intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám

5.12.2018

EÚ dnes prezentovala akčný plán, na základe ktorého intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám v Európe aj za jej hranicami.

Komisia navrhuje, ako ešte väčšmi posilniť globálnu úlohu eura

5.12.2018

Jednotná mena euro má strategický význam a je potrebné zabezpečiť, aby mohla zohrávať na medzinárodnej scéne plnohodnotnú úlohu.

Konečne končí geoblocking

3.12.2018

Dnes (3. 12. 2018) končí geoblocking, čiže pravidlá zabraňujúce neodôvodnenému geografickému blokovaniu pri online nákupoch.

Ďalších 12 000 bezplatných cestovných poukazov na objavovanie Európy

29.11.2018

Európska komisia spúšťa 2. kolo iniciatívy DiscoverEU.

Komisia sa zasadzuje za klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050

28.11.2018

Európska komisia dnes prijala dlhodobú strategickú víziu pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 - Čistá planéta pre všetkých.

Dohoda o nových pravidlách pre liehoviny

28.11.2018

Vyjednávači Rady a Európskeho parlamentu, za účasti Európskej komisie, včera dospeli k politickej dohode o nových pravidlách výroby a označovania liehovín a tiež registrácie a ochrany liehovín s chráneným zemepisným označením.

Obchod podporuje v celej EÚ viac než 36 miliónov pracovných miest

27.11.2018

Podľa dvoch nových štúdií, zverejnených Európskou komisiou, má vývoz z EÚ čoraz väčší význam pre pracovné príležitosti v Európe aj mimo nej.

Obavy zo zasahovania do volieb do Európskeho parlamentu

26.11.2018

Najnovší prieskum Eurobarometra odhaľuje, aké majú Európania očakávania od budúcoročných májových volieb do Európskeho parlamentu a čo by ich motivovalo ísť voliť.

Pohľad na zdravie v Európe: Prevencia a ochrana pre dlhší a zdravší život

22.11.2018

Európska komisia a organizácia OECD dnes spoločne uverejnili správu „Stručný pohľad na zdravie: Európa 2018“, prezentujúcu analýzy zdravotného stavu občanov EÚ a výkonnosti zdravotníctva v 28 členských štátoch, 5 kandidátskych krajinách a 3 krajinách krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).