Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Starnutie obyvateľstva

17.4.2019

Kombinácia starnúceho obyvateľstva, ústavných stropov na dôchodkový vek a nižšieho potenciálu na rast zamestnanosti ohrozuje dlhodobú stabilitu verejných financií.

Bežím za Európu: Beh Devín - Bratislava 2019

12.4.2019

Takmer 200 ľudí pobeží v nedeľu 14. apríla za Európu v rámci národného behu Devín - Bratislava 2019. Cieľom tímu „Bežím za Európu“ je prispieť k väčšej informovanosti o Európskych voľbách, ktoré sa na Slovensku budú konať 25. mája 2019.

Pripravenosť na brexit bez dohody: Európska komisia hodnotí stav príprav a vydáva praktické usmernenia pre koordinovaný prístup EÚ

10.4.2019

Európska komisia dnes, pred samitom Európskej rady (článok 50), zhodnotila intenzívne prípravy Európskej únie na brexit bez dohody a vydala praktické usmernenia pre členské štáty v piatich oblastiach.

Vedci s finančnou podporou EÚ predstavili vôbec prvú snímku čiernej diery

10.4.2019

Komisia dnes predstavuje historicky prvú snímku čiernej diery, ktorú získala vďaka iniciatíve Event Horizon Telescope.

Facebook zmenil podmienky poskytovania služieb a objasnil spotrebiteľom, ako využíva ich údaje

10.4.2019

Európska komisia a orgány na ochranu spotrebiteľov 9. apríla 2019 privítali aktualizované zmluvné podmienky poskytovania služieb spoločnosti Facebook.

Energetická únia: od vízie k realite

9.4.2019

Zo štvrtej správy o stave energetickej únie, ktorá bola prijatá dnes, vyplýva, že Komisia v plnej miere realizovala svoju víziu – stratégiu energetickej únie, ktorá všetkým Európanom zaručuje prístupnú, cenovo dostupnú, bezpečnú, konkurencieschopnú a udržateľnú energiu.

Bezpečnostná únia: Európska komisia víta konečné prijatie nového Európskeho informačného systému registrov trestov o odsúdených štátnych príslušníkoch tretích krajín

9.4.2019

Rada dnes schválila návrh Komisie na vytvorenie Európskeho informačného systému registrov trestov o odsúdených štátnych príslušníkoch tretích krajín.

Pripravenosť na brexit

9.4.2019

Pripravenosť EÚ na brexit pomáha chrániť nároky občanov na sociálne zabezpečenie

Na čele zoznamu nebezpečných výrobkov sú hračky a automobily

5.4.2019

Európska komisia dnes zverejnila správu za rok 2018 o systéme Safety Gate pre nebezpečné výrobky (bývalý systém včasného varovania).

Ako si členské štáty plnia povinnosti v oblasti životného prostredia?

5.4.2019

Európa má prísne právne predpisy a politiky na ochranu ovzdušia a vody. Ich vykonávanie je kľúčové pri dosahovaní environmentálnych cieľov.