Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Konečne končí geoblocking

3.12.2018

Dnes (3. 12. 2018) končí geoblocking, čiže pravidlá zabraňujúce neodôvodnenému geografickému blokovaniu pri online nákupoch.

Ďalších 12 000 bezplatných cestovných poukazov na objavovanie Európy

29.11.2018

Európska komisia spúšťa 2. kolo iniciatívy DiscoverEU.

Komisia sa zasadzuje za klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050

28.11.2018

Európska komisia dnes prijala dlhodobú strategickú víziu pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 - Čistá planéta pre všetkých.

Dohoda o nových pravidlách pre liehoviny

28.11.2018

Vyjednávači Rady a Európskeho parlamentu, za účasti Európskej komisie, včera dospeli k politickej dohode o nových pravidlách výroby a označovania liehovín a tiež registrácie a ochrany liehovín s chráneným zemepisným označením.

Obchod podporuje v celej EÚ viac než 36 miliónov pracovných miest

27.11.2018

Podľa dvoch nových štúdií, zverejnených Európskou komisiou, má vývoz z EÚ čoraz väčší význam pre pracovné príležitosti v Európe aj mimo nej.

Obavy zo zasahovania do volieb do Európskeho parlamentu

26.11.2018

Najnovší prieskum Eurobarometra odhaľuje, aké majú Európania očakávania od budúcoročných májových volieb do Európskeho parlamentu a čo by ich motivovalo ísť voliť.

Pohľad na zdravie v Európe: Prevencia a ochrana pre dlhší a zdravší život

22.11.2018

Európska komisia a organizácia OECD dnes spoločne uverejnili správu „Stručný pohľad na zdravie: Európa 2018“, prezentujúcu analýzy zdravotného stavu občanov EÚ a výkonnosti zdravotníctva v 28 členských štátoch, 5 kandidátskych krajinách a 3 krajinách krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).

Jesenný balík európskeho semestra: ako udržať rast a rozšíriť jeho prínos na celú spoločnosť

21.11.2018

Európska komisia dnes predstavila hospodárske a sociálne priority EÚ na nasledujúci rok, vydala stanoviská k návrhom rozpočtových plánov na rok 2019 a v prípade Talianska potvrdila, že je v mimoriadne závažnom nesúlade s Paktom stability a rastu. Grécko sa po prvýkrát zapojilo do európskeho semestra.

Euro nestráca popularitu, eurodrobné by väčšina Slovákov zrušila

20.11.2018

Dnes bol zverejnený už v poradí sedemnásty prieskum na tému obľúbenosti spoločnej meny Euro medzi občanmi krajín eurozóny.

Európsky deň antibiotík 2018: musíme spojiť sily, aby sme prestali používať antibiotiká zbytočne

15.11.2018

V predvečer 11. Európskeho dňa antibiotík Komisia zverejnila výsledky novej štúdie Eurobarometra o znalostiach verejnosti o antibiotikách a celkových trendoch ich používania.