Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Komisia sa zasadzuje za klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050

28.11.2018

Európska komisia dnes prijala dlhodobú strategickú víziu pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 - Čistá planéta pre všetkých.

Dohoda o nových pravidlách pre liehoviny

28.11.2018

Vyjednávači Rady a Európskeho parlamentu, za účasti Európskej komisie, včera dospeli k politickej dohode o nových pravidlách výroby a označovania liehovín a tiež registrácie a ochrany liehovín s chráneným zemepisným označením.

Obchod podporuje v celej EÚ viac než 36 miliónov pracovných miest

27.11.2018

Podľa dvoch nových štúdií, zverejnených Európskou komisiou, má vývoz z EÚ čoraz väčší význam pre pracovné príležitosti v Európe aj mimo nej.

Obavy zo zasahovania do volieb do Európskeho parlamentu

26.11.2018

Najnovší prieskum Eurobarometra odhaľuje, aké majú Európania očakávania od budúcoročných májových volieb do Európskeho parlamentu a čo by ich motivovalo ísť voliť.

Pohľad na zdravie v Európe: Prevencia a ochrana pre dlhší a zdravší život

22.11.2018

Európska komisia a organizácia OECD dnes spoločne uverejnili správu „Stručný pohľad na zdravie: Európa 2018“, prezentujúcu analýzy zdravotného stavu občanov EÚ a výkonnosti zdravotníctva v 28 členských štátoch, 5 kandidátskych krajinách a 3 krajinách krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).

Jesenný balík európskeho semestra: ako udržať rast a rozšíriť jeho prínos na celú spoločnosť

21.11.2018

Európska komisia dnes predstavila hospodárske a sociálne priority EÚ na nasledujúci rok, vydala stanoviská k návrhom rozpočtových plánov na rok 2019 a v prípade Talianska potvrdila, že je v mimoriadne závažnom nesúlade s Paktom stability a rastu. Grécko sa po prvýkrát zapojilo do európskeho semestra.

Euro nestráca popularitu, eurodrobné by väčšina Slovákov zrušila

20.11.2018

Dnes bol zverejnený už v poradí sedemnásty prieskum na tému obľúbenosti spoločnej meny Euro medzi občanmi krajín eurozóny.

Európsky deň antibiotík 2018: musíme spojiť sily, aby sme prestali používať antibiotiká zbytočne

15.11.2018

V predvečer 11. Európskeho dňa antibiotík Komisia zverejnila výsledky novej štúdie Eurobarometra o znalostiach verejnosti o antibiotikách a celkových trendoch ich používania.

Hospodárska prognóza z jesene 2018: pokračujúca, no menej výrazná dynamika rastu a vyššia neistota

8.11.2018

Rast v eurozóne sa má spomaliť z 10-ročného maxima na úrovni 2,4 % v roku 2017 na 2,1 % v roku 2018, pričom v rokoch 2019 a 2020 treba počítať s ďalším poklesom na 1,9 %, resp. 1,7 %.

Endokrinné disruptory: výhľadová stratégia, ktorá chráni občanov EÚ a životné prostredie

7.11.2018

Komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom potvrdila svoj záväzok chrániť občanov a životné prostredie pred nebezpečnými chemikáliami.