Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Komisia proti monopolom: Gazprom na našich trhoch s plynom pod drobnohľadom

13.3.2017

Gazprom je dominantným dodávateľom zemného plynu vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy. V apríli 2015 Komisia vyjadrila svoje predbežné stanovisko, podľa ktorého Gazprom porušoval protimonopolné pravidlá EÚ, pretože presadzoval celkovú stratégiu na rozdelenie stredoeurópskych a východoeurópskych trhov so zemným plynom.

Junckerov plán mobilizuje viac než 177 miliárd nových investícií vo všetkých členských krajinách

13.3.2017

Junckerov plán v súčasnosti mobilizuje už viac ako 177 miliárd eur celkových investícií v EÚ. Táto suma tak už predstavuje viac ako polovicu pôvodného cieľa, a to zmobilizovať 315 miliárd eur.

Cena EÚ pre ženy- inovátorky 2017 pozná víťazov

9.3.2017

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa včera (8.marca) uskutočnilo slávnostné udeľovanie Ceny EÚ pre ženy inovátorky. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky podnikateľky, ktoré založili alebo sa podieľali na založení úspešnej spoločnosti v EÚ s ročným obratom vyše 100-tisíc eur a ktoré v určitom bode získali na svoju činnosť financie z prostriedkov EÚ.

Európsky zbor solidarity: začína sa prepájanie mladých ľudí s organizáciami

9.3.2017

Tri mesiace po uvedení do činnosti Európskeho zboru solidarity, ktorého cieľom je umožnil mladým Európanom začať sa prihlasovať na stáže v oblasti solidarity, môžu teraz akreditované organizácie, ktoré stáže poskytujú, použiť túto databázu na vyhľadanie potenciálnych zamestnancov, stážistov alebo dobrovoľníkov.

Komisia schválila 2.fázu projektu výstavby úseku D3 v hodnote takmer 150 miliónov eur

8.3.2017

Európska komisia dnes Slovensku schválila investíciu vo výške takmer 150 miliónov eur z Kohézneho fondu na výstavbu úseku diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno.

V EÚ sa v roku 2015 narodilo vyše 5 miliónov detí

8.3.2017

V roku 2015 sa v Európskej únii narodilo 5,103 milióna detí, z toho najviac vo Francúzsku (799 700), vo Veľkej Británii (776 700), Nemecku (737 600), Taliansku (485 800), Španielsku (418 400) a v Poľsku (369 300), pričom priemerný vek žien- prvorodičiek bol takmer 29 rokov.

EÚ dnes v noci vypustila nový satelit programu Copernicus na pozorovanie Zeme

7.3.2017

Vďaka novému satelitu sa skráti čas potrebný na získanie presných zemepisných údajov na polovicu. Jeho služby ocenia najmä poľnohospodári, stavitelia, rybári a všetci tí, ktorí potrebujú okamžitý prístup k aktualizovaným údajom o teréne.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii funguje už 10 rokov

7.3.2017

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) vznikol s cieľom pomáhať pracovníkom, ktorých postihlo zrušenie podniku alebo úpadok konkrétneho hospodárskeho odvetvia.

Len 1 z 3 riadiacich pracovníkov v EÚ sú ženy, prekvapivo vedie Východná Európa

6.3.2017

Pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa žien dnes Eurostat uverejnil štatistiku, z ktorej vyplýva, že riadiacu pozíciu zastáva vo firmách s 10 a viac zamestnancami so sídlom v Európskej únii približne 7,3 milióna osôb – z toho ženy tvoria len 35 percent, hoci ich zastúpenie na pracovnom trhu v rámci EÚ je podobné ako v prípade mužov.

Viete o regionálnom projekte, ktorý si zaslúži cenu? Prihláste ho do prestížnej súťaže

6.3.2017

Máte pocit, že viete o dobrom regionálnom projekte, o ktorom by sa mali dozvedieť aj ostatní? Prihláste ho do prestížnej súťaže RegioStars Awards do 10. apríla.