Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Lepšia právna regulácia: ako posilniť subsidiaritu a proporcionalitu pri tvorbe politík EÚ

23.10.2018

S blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu a v kontexte rozpravy o budúcnosti Európy dnes Európska komisia predostrela zmeny, ktoré hodlá zaviesť do procesu tvorby politík EÚ, aby svoje obmedzené zdroje sústredila na menší počet činností a efektívnejšie realizovala svoje politické priority.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na Slovensku

17.10.2018

Európsky komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan navštívi 17. - 18. októbra 2018 Slovensko. Vo štvrtok 18. októbra sa zúčastní konferencie Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore.

DiscoverEU: 18-roční môžu opäť objavovať Európu

17.10.2018

Koncom roka spustí Európska komisia druhé kolo podávania žiadostí o cestovné poukazy pre najmenej 12 000 mladých cestovateľov.

Európska komisia a Bill Gates spolu za čistú energiu

17.10.2018

Európska komisia a skupina Breakthrough Energy pod vedením Billa Gatesa dnes podpísali memorandum o porozumení s cieľom zriadiť spoločný investičný fond, ktorého účelom je pomáhať inovačným európskym podnikom rozvíjať nové technológie čistej energie a prinášať ich na trh.

Vzdelávanie a odborná príprava v Európe

16.10.2018

Európska komisia dnes uverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2018, v ktorom sa uvádza, že členské štáty dosiahli určitý pokrok a priblížili sa k cieľom EÚ stanoveným do roku 2020.

Označovanie palív v EÚ: jasnejšie informácie pre spotrebiteľov a prevádzkovateľov

12.10.2018

Od dnešného dňa (12.10. 2018) sa v celej Európe objaví nový zjednotený súbor označení palív. Nové značky poskytnú vodičom lepšie informácie o vhodnosti palív pre ich vozidlá bez ohľadu na to, kde v EÚ sa pohybujú.

Vďaka investíciám EÚ sa znížia dopravné zápchy a zlepší sa spojenie so susednými krajinami

12.10.2018

Viac ako 380 miliónov eur z Kohézneho fondu sa na Slovensku investuje do dvoch dopravných projektov, ktoré sú zamerané na modernizáciu diaľničnej siete.

Nová stratégia biohospodárstva pre udržateľnú Európu

11.10.2018

Komisia dnes predstavila akčný plán na rozvoj udržateľného a obehového biohospodárstva.

Komisia chráni Európanov pred nebezpečnými chemickými látkami v oblečení a textile

10.10.2018

Za posledných 10 rokov EÚ výrazne obmedzila vystavenie občanov škodlivým chemickým látkam a Komisia sa neustále snaží zlepšovať ochranu spotrebiteľov, pracovníkov a životného prostredia.

Európska komisia schválila investičnú pomoc Slovenska pre Jaguar Land Rover

4.10.2018

Európska komisia dospela k záveru, že investičná pomoc Slovenska pre Jaguar Land Rover vo výške 125 mil. EUR je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci.