Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Tri hodnotiace správy v oblasti migrácie

15.6.2016

Európska komisia dnes prijala druhé odporúčanie týkajúce sa presunov do Grécka na základe dublinského nariadenia.

14. júna 2016 si pripomíname 31. výročie vzniku schengenského priestoru

14.6.2016

Slovensko sa jeho súčasťou stalo v roku 2007.
Schengenský priestor znamená voľný pohyb osôb bez hraničných kontrol medzi štátmi, ktoré sú jeho súčasťou.

Pozvánka: „Moderné vzdelávanie prispôsobené potrebám trhu práce – hudba budúcnosti?”

13.6.2016

Vo štvrtok 16. júna 2016 sa uskutoční seminár na tému: „Moderné vzdelávanie prispôsobené potrebám trhu práce – hudba budúcnosti?”

V roku 2014 získalo občianstvo EÚ takmer 900 000 osôb

13.6.2016

Štatistický úrad EÚ Eurostat mapoval počet udelených občianstiev EÚ v roku 2014. Vyplýva z neho, že v danom roku získalo občianstvo členského štátu EÚ 890 000 ľudí, čo je oproti 981 000 ľuďom v roku 2013 mierny pokles. Od roku 2009 získalo občianstvo niektorého členského štátu EÚ viac ako 5 miliónov ľudí.

Konferencia: Vplyv technologických zmien na systém sociálneho zabezpečenia a pracovné právo

10.6.2016

Stretnutie s novinármi a konferencia v súvislosti s pripravovaným slovenským predsedníctvom 14. júna v Bratislave
Hraj o 3 lístky na Pohodu s Europe Direct Trenčín!

Hraj o 3 lístky na Pohodu s Europe Direct Trenčín!

10.6.2016

Europe Direct Trenčín bude počas najbližších dvoch týždňov zverejňovať na svojej Facebook stránke súťažné indície o lístok na hudobný festival Pohoda, ktorý sa bude konať v dňoch 7. – 9. júla 2016.

7. Európsky samit regiónov a miest

7.6.2016

Európsky výbor regiónov organizuje každé dva roky Európsky summit regiónov a miest, na ktorom sa schádzajú politici zo všetkých úrovní správy v Európe – miestnej, regionálnej aj európskej – spolu s expertmi a zainteresovanými stranami, aby diskutovali o politických opatreniach, ktoré ovplyvňujú každodenný život a podnikanie vo všetkých regiónoch EÚ.

Návrhy Európskej komisie v oblasti migrácie

7.6.2016

Európska komisia dnes oznámila nový rámec partnerstva v oblasti migrácie, ktorého cieľom je zaistiť posilnenie spolupráce s tretími krajinami za účelom lepšieho zvládania migrácie.

Maroš Šefčovič na čele najvplyvnejších osobností pre energetickú efektívnosť

3.6.2016

Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu opäť bodoval, keď suverénne zvíťazil v rebríčku najvplyvnejších odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti.

Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo

2.6.2016

Európska komisia dnes predložila usmernenia, ktorých cieľom je podporiť a motivovať spotrebiteľov, podniky a verejné orgány k zapojeniu sa do zdielaného hospodárstva.