Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Online platformy: nové štandardy transparentnosti a spravodlivosti

26.4.2018

Európska komisia dnes navrhuje nové pravidlá pre online platformy, ktoré poskytujú malým podnikom zásadné služby v prostredí digitálnej ekonomiky, ako sú napríklad vyhľadávače.

Umelá inteligencia: podpora inovácií aj etický kódex

25.4.2018

Umelá inteligencia už nepatrí len na stránky vedecko-fantastickej literatúry, stala sa súčasťou nášho každodenného života a v mnohom nám ho aj uľahčuje: pomáha nám v zdravotníckej oblasti – pri určovaní správnej liečby; v doprave – pri znižovaní počtu dopravných nehôd alebo pri boji s klimatickými zmenami, dokonca vie predvídať hrozby kybernetickej bezpečnosti.

Jednoduchšie pravidlá pre obchodné spoločnosti

25.4.2018

Európska komisia dnes navrhla nové pravidlá pre obchodné spoločnosti s cieľom uľahčiť im zlučovanie, rozdeľovanie alebo presúvanie sa v rámci jednotného trhu. Nové pravidlá zároveň ochránia zamestnanecké práva a zabránia zneužívaniu daňového systému.

Zdravotná starostlivosť: ako zvýšiť dostupnosť dát a uľahčiť zdieľanie údajov

25.4.2018

Komisia dnes prichádza so súborom opatrení na zvýšenie dostupnosti údajov v EÚ o zdravotnej starostlivosti.

Ochrana pracovníkov pred chemickými látkami

24.4.2018

Dnes bola za prítomnosti komisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenovej spustená dvojročná komunikačná kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) pod názvom Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky.

Celoeurópske pravidlá ochránia informátorov

23.4.2018

Európska komisia dnes navrhla nové celoúniové štandardy ochrany informátorov nahlasujúcich prípady porušenia práva EÚ.

Špeciálny Eurobarometer: žijeme v EÚ spravodlivo?

23.4.2018

Z nového prieskumu vyplýva, že podľa väčšiny Európanov je život vo všeobecnosti spravodlivý, znepokojujú ich však justičné otázky, politické rozhodnutia či príjmová nerovnosť.

Rozhodnutia o azyle v EÚ za rok 2017

19.4.2018

Štatistický úrad EÚ Eurostat dnes zverejnil štatistiky, ktoré ukazujú, že 28 členských štátov Európskej únie udelilo v roku 2017 štatút ochrany 538 000 žiadateľom o azyl, čo predstavuje pokles o takmer 25% v porovnaní s rokom 2016.

Lepšia konkurencieschopnosť maloobchodného sektora

19.4.2018

Maloobchodný sektor je jedným z najväčších odvetví hospodárstva EÚ. Takmer jeden človek z desiatich pracuje v jednom z viac než 3,6 milióna maloobchodných podnikov.

Obchod: Európska komisia navrhuje podpísanie a uzavretie dohôd s Japonskom a Singapurom

18.4.2018

Komisia dnes Rade EÚ (členským štátom) predstavila výsledky rokovaní o dohode o hospodárskom partnerstve s Japonskom a o dohodách o obchode a investíciách so Singapurom. Je to prvý krok na ceste k podpísaniu a uzavretiu týchto dohôd.