Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Merali sme postoje občanov k EU

29.7.2016

Dnes (29.7.2016) vyšli výsledky jarného prieskumu Eurobarometer, ktorý meral postoje Európanov k najaktuálnejším otázkam a výzvam Európskej únie.

Číslo tiesňového volania 112 oslavuje 25 rokov

28.7.2016

Tento piatok (29.júla 2016) oslávi európske číslo tiesňového volania 112 už 25 rokov svojej existencie.

Koľko minulý rok vyčerpalo Slovensko z Európskeho rozpočtu?

27.7.2016

Európska komisia zverejnila správy o stave čerpania rozpočtu EÚ za rok 2015.

Neformálne rokovania ministrov aj o zlepšení komunikácie EÚ smerom k občanom

26.7.2016

Včera 25. júla 2016 sa v Bratislave na neformálnych rokovaniach stretli ministri a štátni tajomníci pre európske záležitosti krajín EÚ.

Dopoludnie plné eurokvízov pre deti z jazykového tábora English is easy

21.7.2016

Včera 20. júla 2016 sa na Úrade TSK konal európsky deň s deťmi Včera 20. júla 2016 sa na Úrade TSK konal európsky deň s deťmi z jazykového tábora English is Easy. Cieľom podujatia bolo deťom vo veku od 7 do 12 rokov predstaviť zábavnou a súťažnou formou Európsku úniu.z jazykového tábora English is Easy. Cieľom podujatia bolo deťom vo veku od 7 do 12 rokov predstaviť zábavnou a súťažnou formou Európsku úniu.

Maroš Šefčovič predstavil balík opatrení smerujúcich k nízkouhlíkovému emisnému hospodárstvu

20.7.2016

Európska komisia dnes predložila balík opatrení, ktoré urýchlia prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo v Európe.

Veda, výskum a inovácie v centre neformálnych rokovaní Rady ministrov školstva a vedy EÚ

19.7.2016

Dnes (19.7.2016) prebiehajú v Bratislave neformálne rokovania ministrov školstva a vedy.

Ako sme na tom s výskumom a inováciami?

19.7.2016

V týchto dňoch vyšli ďalšie hodnotiace správy jednotllivých krajín v oblasti výskumu a inovácií.

Európski ministri v Bratislave o inováciách a technológiách v priemysle

18.7.2016

Dnes a zajtra (18. a 19. júla) sa konajú v Bratislave neformálne rokovania ministrov hospodárstva a priemyslu. Hlavnou témou je modernizácia európskeho priemyslu prostredníctvom inovácií a zavádzania inteligentných technológií.

Ako uplatňujeme právo EÚ a využívame potenciál jednotného trhu

18.7.2016

Z Prehľadu výsledkov jednotného trhu za rok 2015 vyplýva, že vo väčšine oblastí sa darí odstraňovať prekážky voľného pohybu osôb, služieb, tovaru a kapitálu.