Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Rozpočet EÚ: doposiaľ najambicióznejší výskumno-inovačný program

7.6.2018

Komisia v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje vyčleniť 100 miliárd EUR na výskum a inovácie. Nový program - Európsky horizont - bude stavať na úspechoch predchádzajúceho výskumného a inovačného programu Horizont 2020 a udrží EÚ na čele globálneho výskumu a inovácií.

Rozpočet EÚ: Nový program jednotného trhu na ochranu a posilnenie postavenia Európanov

7.6.2018

Komisia v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje nový osobitný program s rozpočtom 4 miliardy EUR, ktorý zlepší postavenie a ochranu spotrebiteľov, ako aj umožní európskym malým a stredným podnikom (MSP) naplno profitovať z dobre fungujúceho jednotného trhu.

Ochrana obchodu EÚ: nové pravidlá sú prísnejšie a účinnejšie

7.6.2018

Zajtra, 8. júna 2018, nadobudnú účinnosť nové pravidlá na ochranu obchodu. Po novom bude EÚ môcť uložiť v niektorých prípadoch vyššie clá vďaka zmene „pravidla nižšieho cla“, skrátiť obdobie prešetrovania, a tým urýchliť postup; zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť systému pre spoločnosti z EÚ a zohľadniť prísne environmentálne a sociálne normy platné v EÚ.

Rozpočet EÚ: InvestEU má podporiť tvorbu pracovných miest, rast a inovácie v Európe

6.6.2018

Komisia navrhuje v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 vytvoriť Program InvestEU s cieľom zlúčiť množstvo aktuálne dostupných finančných programov a rozšíriť úspešný model Investičného plánu pre Európu, tzv. Junckerovho plánu.

Viac peňazí na prepájanie Európanov vďaka vysokovýkonnej infraštruktúre

6.6.2018

Medzi ďalšie návrh v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ patrí návrh na obnovenie Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility - CEF). Konkrétne sa plánuje vyčleniť 42,3 miliardy eur na podporu investícií do európskych sietí infraštruktúry v oblasti dopravy (30,6 miliardy eur), energetiky (8,7 miliardy eur) a digitálnych technológií (3 miliardy eur).

9,2 mld. EUR na vôbec prvý digitálny program

6.6.2018

Európska komisia dnes predložila návrh na vytvorenie vôbec prvého programu Digitálna Európa. Vďaka investíciám 9,2 miliardy EUR tak bude môcť budúci rozpočet EÚ reagovať na pribúdajúce digitálne výzvy.

Rozpočet EÚ: 16 miliardový vesmírny program má podporiť vedúce postavenie EÚ vo vesmíre po roku 2020

6.6.2018

V rámci nasledujúceho dlhodobého rozpočtu EÚ, Európska komisia navrhuje vyčleniť 16 miliárd eur na roky 2021-2027 na ďalší rozvoj európskeho vesmírneho programu.

Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020

1.6.2018

Komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje zmodernizovať a zjednodušiť spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP).

Nové nástroje na posilnenie hospodárskej a menovej únie v Európe

31.5.2018

Komisia dnes oznámila svoj zámer vytvoriť v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 program na podporu reforiem a európsky nástroj stabilizácie investícií.

Posilnenie sociálneho rozmeru

30.5.2018

Komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ navrhuje ďalej posilniť sociálny rozmer Únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), ktorý je novou verziou Európskeho sociálneho fondu, ako aj prostredníctvom posilneného a účinnejšieho Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF).