Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Ako udržateľne zvyšovať zamestnanosť

23.9.2015

Aktuálny pokles nezamestnanosti sprevádza nárast podielu extrémne dlhodobo nezamestnaných, teda tých, ktorí nemajú prácu dlhšie ako dva alebo tri roky.

Prihláste svoj projekt do súťaže Europa Nostra!

10.9.2015

Cena Európskej únie pre kultúrne dedičstvo / Europa Nostra Awards je najprestížnejšie európske ocenenie v oblasti kultúrneho dedičstva.

Výročný prejav o Stave Únie

9.9.2015

Dnes o 9:00hod. prednesie Jean-Claude Juncker, predseda European Commission, v European Parliament svoj výročný prejav o Stave Únie.
Zapojte sa do vedomostnej súťaže Euroškolák 2015

Zapojte sa do vedomostnej súťaže Euroškolák 2015

9.9.2015

Informačné centrum o EÚ Europe Direct Trenčín v spolupráci s Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje 2. ročník vedomostnej súťaže o EÚ pre žiakov 6. ročníkov základných škôl.

Začal Európsky týždeň športu

7.9.2015

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku, členka Medzinárodného olympijského výboru a národná ambasádorka projektu Európsky týždeň športu Danka Barteková viceprezident Slovenského olympijského výboru Vladimír Miller a predseda Nadácie SOV Anton Siekel dnes odštartovali Európsky týždeň športu (7-13.9.2015).
Znie pieseň Závrskou dolinou

Znie pieseň Závrskou dolinou

30.8.2015

V jednej z devätnástich miestnych osád Hornej Súče, Závrskej sa konal trinásty ročník prehliadky ľudových piesní Znie pieseň Závrskou dolinou.

Na posilnenie spolupráce a podporu projektov v podunajskej oblasti sa v rámci finančných prostriedkov EÚ vyčlení 222 miliónov EUR

24.8.2015

Podpora inovácie a podnikania, ochrana prírodného a kultúrneho bohatstva podunajskej oblasti, zlepšenie prepojenia a podpora prechodu na hospodárstvo s nízkymi emisiami budú kľúčovým zameraním nového „programu nadnárodnej dunajskej spolupráce“, ktorý bol prijatý dnes.

Európske diskusie opäť na Agrokomplexe

19.8.2015

Informovať poľnohospodársku a laickú verejnosť o aktuálnych poľnohospodárskych témach je cieľom Diskusných okrúhlych stolov, ktoré počas 42. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex (20. – 23. august 2015) už po štvrtý krát organizujú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Agroinštitút Nitra a portál poľnoinfo.sk .

Riadenie migrácie a financovanie pre bezpečnejšiu Európu: 2,4 miliardy EUR na podporu členských štátov

11.8.2015

Európska komisia tento mesiac schválila 23 viacročných národných programov v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF).

Investície do partnerských hlavných miest: EÚ prijala nový program spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom

29.7.2015

Viedeň a Bratislava sú európske hlavné mestá, medzi ktorými je najmenšia vzdialenosť.