Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Interrrail - bezplatné cestovanie pre mladých Európanov

2.3.2018

Európska komisia včera schválila rozhodnutie o financovaní, ktoré sa týka návrhu Európskeho parlamentu o „bezplatnom poukaze na Interrail pre Európanov, ktorí dovŕšia 18 rokov“.

Ako na nezákonný obsah online?

2.3.2018

Komisia v nadväznosti na svoje septembrové oznámenie predložila súbor prevádzkových opatrení a s nimi súvisiacich bezpečnostných opatrení, ktoré majú spoločnosti a členské štáty prijať v záujme boja proti nezákonnému obsahu online.

Bezpečná prevádzka dronov

22.2.2018

Európska únia zverejnila spoločné pravidlá na bezpečné fungovanie dronov, ktoré sú významnou súčasťou Stratégie v oblasti letectva pre Európu.

Európsky deň priemyslu: Modernizácia nášho priemyslu

21.2.2018

Európsky deň priemyslu sa po minuloročnom úspešnom vydaní vracia v rozšírenej verzii. V dňoch 22. a 23. februára sa 600 zástupcov hlavných hráčov z oblasti priemyslu, financií, výskumu a inovácií stretne spolu s vysokými politickými predstaviteľmi EÚ v Bruseli.

Ako vnímame korupciu?

20.2.2018

Európska komisia dnes zverejnila výsledky dvoch prieskumov za jednotlivé členské štáty.

Facebook, Twitter a Google+ - budú rešpektovať práva spotrebiteľov

15.2.2018

Spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá dnes zverejnili zmeny v podmienkach poskytovania služieb, aby dosiahli súlad s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Preveríme postupy vracania DPH

15.2.2018

Európska komisia dnes začala kontrolu s cieľom posúdiť, či je vrátenie DPH podnikom v členských štátoch EÚ v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Ide o súčasť aktivít smerujúcich k vytvoreniu jednotného priestoru DPH, v ktorom sa výrazne znížiť administratívna záťaž pre podniky.

Rozpočet EÚ po roku 2020 – aké sú možnosti?

14.2.2018

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes napoludnie novinárom osobne predstavil rôzne scenáre, ako aj možné finančné dopady nového a zmodernizovaného viacročného finančného rámca (t. j. rozpočtu) EÚ.

Návrhy na zefektívnenie činnosti Európskej únie

14.2.2018

Európska komisia dnes predstavila viacero praktických krokov, ktoré by mohli zefektívniť prácu Európskej únie a zlepšiť prepojenie medzi lídrami inštitúcií EÚ a občanmi Európy.

Ako postupovať pri verejnom obstarávaní projektov z prostriedkov EÚ?

13.2.2018

Komisia dnes uverejnila nové usmernenie, ktoré je určené pre štátnych, regionálnych a miestnych úradníkov pracujúcich s finančnými prostriedkami EÚ.