Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Komisári nastavili priority pre rok 2018

10.1.2018

Na svojom prvom tohtoročnom stretnutí diskutovalo kolégium Európskych komisárov o prioritách na tento rok.

Verejné konzultácie: vyjadrite sa k rozpočtu EÚ po roku 2020

10.1.2018

Komisia o pár mesiacov predloží návrh ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ po roku 2020, ktorý je známy ako viacročný finančný rámec (VFR). Dnes sa konala prvá orientačná diskusia kolégia komisárov na túto tému. Komisia zároveň dnes začala sériu verejných konzultácií o prioritách EÚ, ktoré by sa mali odzrkadliť v budúcom rozpočte.

Nový vedúci Zastúpenia EK vo funkcii

8.1.2018

Svojej funkcie vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa dnes oficiálne ujal Ladislav Miko.

Boj s nelegálnym obsahom online

8.1.2018

Zajtra sa v Bruseli stretne päť komisárov so zástupcami online platforiem, aby spolu diskutovali o dosiahnutom pokroku v boji proti šíreniu nelegálneho obsahu na internete vrátane teroristickej propagandy na internete, xenofóbnych, rasistických a nenávistných prejavov, ako aj porušovaniu práv duševného vlastníctva.

Väčšia transparentnosť a predvídateľnosť pracovných podmienok

21.12.2017

Európska komisia dnes navrhla novú smernicu o transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienkach v celej EÚ.

Ubytovanie od súkromných osôb si za posledný rok on-line objednal každý šiesty Európan

21.12.2017

Až 17% ľudí v EÚ si za posledný rok objednalo ubytovanie (izbu, byt, dom, chatu, atď.) od súkromných osôb cez internet. Väčšina z nich pritom použila špecializované weby, aplikácie aj sociálne siete.

Ako zvýšiť úroveň zaočkovania: konzultácia s verejnosťou o možných opatreniach EÚ

21.12.2017

Európska komisia dnes spúšťa verejnú konzultáciu k aktivitám, ktoré sa majú začleniť do návrhu na užšiu spoluprácu s EÚ v oblasti boja proti očkovateľným chorobám.

Už 10 rokov bez hraníc: Slovensko oslavuje desaťročie v Schengene

20.12.2017

Presne pred desiatimi rokmi, v noci z 20. na 21. decembra 2007, pristúpilo Slovensko do schengenského priestoru. Je tak súčasťou najväčšej zóny voľného pohybu osôb na svete, v ktorej môže v 26 krajinách Európy cestovať viac ako 400 miliónov ľudí. Zahŕňa 22 členských štátov Európskej únie, Švajčiarsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Lepšie pravidlá pre investičné spoločnosti

20.12.2017

Európske kapitálové trhy začnú vďaka prepracovaným pravidlám platiacim pre investičné spoločnosti fungovať efektívnejšie a dohľad nad nimi bude lepší.

Nové pravidlá na ochranu obchodu

20.12.2017

Dnes vstupuje do platnosti nová legislatíva EÚ na ochranu obchodu, ktorá mení reakcie EÚ na dumpingový a subvencovaný dovoz z krajín s výraznými deformáciami trhu spôsobenými štátom.