Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Prelomová dohoda bude chrániť 100 európskych zemepisných označení v Číne

6.11.2019

EÚ a Čína dnes uzavreli rokovania o bilaterálnej dohode, ktorá sa týka ochrany 100 európskych zemepisných označení v Číne (za Slovensko sú na zozname vína z Vinohradníckej oblasti Tokaj) a 100 čínskych zemepisných označení v EÚ.

Odporúčania na podporu vedúceho postavenia Európy v 6 strategických oblastiach podnikania

5.11.2019

Komisia dnes uverejňuje odporúčania, ktoré vypracovali experti Strategického fóra pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a celosvetové vedúce postavenie Európy v 6 strategických a na budúcnosť orientovaných oblastiach podnikania: prepojené, čisté a autonómne vozidlá, vodíkové technológie a systémy, inteligentné zdravotníctvo, priemyselný internet vecí, nízko-uhlíkový priemysel, a kybernetická bezpečnosť.

Koľko odpadu z plastových obalov recyklujeme?

5.11.2019

V EÚ sa v roku 2017 zrecyklovalo 42 % odpadu z plastových obalov.

Deň rovnosti odmeňovania a vnímanie diskriminácie v EÚ

31.10.2019

Ženy v EÚ stále zarábajú v priemere o 16 % menej ako muži, čo je len nepatrné zlepšenie oproti 16,2 % z minulého roku.

Nový systém umožní európskym umelcom pracovať v zahraničí

24.10.2019

Komisia úspešne otestovala nový program podpory mobility umelcov a odborníkov v oblasti kultúry.

Európania naďalej podporujú medzinárodný rozvoj

23.10.2019

Z tohtoročného prieskumu Eurobarometra o rozvojovej spolupráci EÚ vyplýva, že medzi európskymi občanmi existuje rozsiahla zhoda názorov, pokiaľ ide o dôležitosť medzinárodnej spolupráce a rozvoja.

Správa o fungovaní štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

23.10.2019

Dnešná, v poradí už tretia správa potvrdzuje, že USA naďalej zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré sa na základe štítu na ochranu osobných údajov prenášajú z EÚ spoločnostiam v USA.

Päť rokov Junckerovej Komisie

22.10.2019

Dnes (22.10.2019) predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v Európskom parlamente prejav, v ktorom sa obzrel za piatimi rokmi pôsobenia tejto inštitúcie pod jeho vedením.

Európsky orgán práce začína svoju činnosť

16.10.2019

Slávnostnou inauguráciou a prvým zasadnutím správnej rady dnes začína fungovať Európsky orgán práce („European Labour Authority“, ELA), ktorý bude sídliť v Bratislave.

Migrácia: Vzhľadom na nestabilnú situáciu je nutné dosiahnutý pokrok konsolidovať

16.10.2019

Komisia dnes predkladá správu o kľúčovom pokroku, ktorý sa dosiahol od roku 2015 v rámci Európskej migračnej agendy.